Ohjeet risukoiden siistimiseen

 • tarkoitettu erityisesti alle 7cm juurelta mitatuille tai rinnankorkeudelta (1,3m) 5cm puille, ellei kyseessä ole taimikko, kaksijakoinen metsä tai muu erityistä huomiota vaativa kohde (metsälaki, luonnonsuojelu ja muinaismuistokohteet yms.
 • kohteen ei pidä sijaita sähkölinjojen välittömässä läheisyydessä (työturvallisuus ja vastuukysymykset)
 • kaadetut rangat saa kerätä polttopuuksi tai hakkeeksi omaan tarkoitukseen
 • ranta-alueilla on otettava huomioon, ettei kaadeta kaikkea pois (huomioidaan vesilinnut ja muut rantapuskia suojanaan käyttävät lajit)
 • raitoja, pihlajia ja muita jaloja lehtipuita tulee jättää kasvamaan monimuotoisuuden vuoksi
 • oikeanlainen käsittely usein tapauskohtainen
 • selvitetään yhdessä kohde ennakkoon ja toteutetaan vasta sitten (turhat työvaiheet vähenevät)
 • polkujen ja katujen välitön ympäristö siistittävä käsittelyn jälkeen (risut eivät saa aiheuttaa kompastumisvaaraa tai haitata muita liikkujia)
 • kaikkia risuja ja rankoja ei tarvitse kerätä vaan ne voidaan jättää maatumaan maahan (erityisesti tuoreilla kankailla ja sitä rehevämmillä alueilla maatuminen on nopeaa)
 • läjät saa tehdä siten, että risut ladotaan samoin päin katkaisukohta suunnilleen samoille paikoille toisiinsa nähden (näin toteutettuna vievät vähemmän tilaa)
 • läjistä ei pidä tehdä valtavia kekoja (2-3 metriä leveä ja 1,5 metriä korkea riittää)
 • läjät sijoitetaan siten, että ne voidaan nostaa kuormaajalla suoraan traktorin tai kuorma-auton kyytiin (ei oksien ja sähkölinjojen alle)
 • läjiä ei pidä laittaa 1 metriä lähemmäksi ajorataa!
 • porukalla työnteko on joutuisampaa, turvallisempaa ja mukavampaa, joten talkoisiin kannattaa kysäistä mukaan kavereita ja naapureita