Opetushallitus myönsi vuonna 2017 Ylä-Savon musiikkiopistolle harkinnanvaraisen valtionavustuksen oppilasta omaan luovuuteen kannustavien opetusmenetelmien kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyi sävellys- ja improvisointikoulutusta Ylä-Savon musiikkiopistossa sekä opetuksen testaamista myös opiston kansainvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa. Hanke päättyi 31.12.2018

Hankkeeseen sisältyi kolme vierailua Ylä-Savon musiikkiopiston eurooppalaisiin yhteistyöoppilaitoksiin.

1. Ylä-Savon musiikkiopiston ryhmä osallistui 5. - 11.11. Lielvardessa Latviassa maan 100-vuotisjuhlallisuuksiin tuomall.a sinne tervehdyksen myös Ylä-Savon musiikkiopiston sävellystyöpajasta. Lisäksi viikon aikana pidettiin improvisointityöpajoja yhdessä paikallisen musiikkiopiston oppilaiden kanssa.

2.  Ylä-Savon musiikkiopiston ryhmä osallistui 28.11. - 3.12.2018 Iisalmen ystävyyskaupunki Pécelin ensimmäiseen Suomi-viikkoon järjestämällä improvisointikurssin yhdessä paikallisen musiikkiopiston ja Rutafa-nuorisokuoron kanssa. Vierailua rahoitti Opetushallitus.

3. Joulukuussa 2018 musiikkiopiston ryhmä kävi Võrussa Virossa, jossa pidettiin sävellystyöpajaa yhdessä Võrun musiikkiopiston oppilaiden kanssa.

IMG_7622.jpgIMG_7678.jpg

Materiaalia, raportteja:

27.10.2018 Impro-ja sävellystyöpaja.docx

Latvia, Lielvarde 5.11.-7.11.2018 Improvisaatio- ja sävellystyöpaja.docx

Säveltäen Eurooppaan, Unkari.docx

Videoita:

Foggy in Pécel

https://youtu.be/XWD_e-1rt_g

Kolmiosainen improvisaatioteos

https://www.youtube.com/watch?v=9PEyInKEv_o

Improvisaatioita unkarilaiseen kansanlauluun

https://www.youtube.com/watch?v=3gX3hxqG9SY

Intialainen tunnelma

https://www.youtube.com/watch?v=UV9mB8NoWDE

 

Antton Virpi: Intermezzo (esitys Võrussa Virossa kansainvälisenä yhteistyönä)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DOSJ-tvoIw&feature=youtu.be 

Latvian matkaan sisältynyt Latvia 100-vuotta juhlakonsertti Lielvarden musiikkiopistolla 10. marraskuuta 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=w_8XVSaPx-M

 Suomen Unkarin suurlähetystön jakama video Suomi-viikon tapahtumista Ylä-Savon musiikkiopiston vierailun aikana

http://www.finland.hu/public/default.aspx?contentid=380479&nodeid=39291&contentlan=28&culture=hu-HU