Toimintaohjeet

Kuntalakia sovelletaan kaupungin hallinnan ja talouden järjestämiseen. Kaupunki määrää tehtävistä ja toimivallasta hallintosäännössä

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian vuodelle 2030. Toimialat päättävät palveluhinnastonsa.


Tiedustelut hallintojohtaja, avoin

Ohjeet
Arviointikertomus 2022.pdf (7,46 MB)
Hallintosääntö 3.10.2023 alkaen.pdf (911,7 kB)
Iisalmen kaupungin eettiset periaatteet 2022.pdf (156,9 kB)
Iisalmen kaupungin hankeohje.pdf (4,52 MB)
Iisalmen kaupungin hankintaohje alk. 1.2.2023.pdf (3,68 MB)
Iisalmen kaupungin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025.pdf (19,86 MB)
Iisalmen kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.pdf (7,14 MB)
Iisalmen kaupungin konserniohje, voimaan 1.3.2022 alkaen.pdf (3,37 MB)
Iisalmen kaupungin opintorahaston säännöt.pdf (287,9 kB)
Iisalmen kaupungin sijoitussuunnitelma, voimaan 1.3.2022.pdf (2,42 MB)
Iisalmen kaupungin talousohje alk. 1.1.2023.pdf (7,04 MB)
Iisalmen kaupungin toimintamalli sisäilma-asioissa.pdf (141,5 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2025.pdf (436,2 kB)
Iisalmen lukion stipendirahaston säännöt.pdf (160,5 kB)
Iisalmen Mainetekopalkinnon jakamisen perusteet KH 15.8.2011 § 332.pdf (6,9 kB)
Iisalmen peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf (220,9 kB)
Iisalmen_kaupungin_viestintaohje_2022_.pdf (12,9 MB)
Ikäihmisen neuvoston toimintaohje 1.1.2022.pdf (738,6 kB)
Kauppahallin järjestyssääntö.pdf (11,4 kB)
Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston säännöt.pdf (7 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston säännöt.pdf (10 kB)
Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely (EVA), kh 4.6.2018 § 147.pdf (15,9 kB)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025.pdf (1,68 MB)
Luottamushenkilöiden palkkio-ohje 1.8.2021.pdf (416,5 kB)
Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet.pdf (181,4 kB)
Nuorisoneuvoston toimintaohje, khall. 23.11.2020 § 307.pdf (117,7 kB)
Ohjeet kaupungin luottamustehtävissä toimivien huomioimisesta.pdf (13,8 kB)
Rakennusjärjestys 2020.pdf (409,9 kB)
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämisperusteet.pdf (3,53 MB)
Tasa-arvosuunnitelma 2023 - 2025.pdf (3,6 MB)
Toimitilastrategia KVALT 11.11.2019 § 82.pdf (940,1 kB)
Vahinkorahaston säännöt.pdf (68,1 kB)
Vammaisneuvoston toimintaohje 1.1.2022.pdf (717,9 kB)
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja.pdf (352,2 kB)
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma.pdf (859,3 kB)
Vesihuoltoavustamisen yleiset periaatteet haja-asutusalueen viemäröintihankkeisse.pdf (156,8 kB)
Ylä-Savon kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020-2023.pdf (836,4 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012, 30.5.2012.pdf (116,5 kB)