Vaiheasemakaava pysäköintimääräysten muuttamiseksi

Voimassa olevien asemakaavojen pysäköintinormeja Iisalmen keskusta-alueella on tarpeen muuttaa. Kaavamuutos laaditaan vaiheittain laadittavana asemakaavana. Kaavamuutos koskee Iisalmen keskusta-aluetta ja rajaus tarkentuu kaavatyön aikana.

Kaavaa laatimaan valittiin SWECO Finland Oy.

Aloitusvaihe (meneillään)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 17.1.2024 LUMA-keskuksella. Tutustu esitykseen. Lue muistio.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.1.–2.2.2024 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla. Kannanotot tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo(at)iisalmi.fi

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nähtävillä 15.1.-2.2.2024)
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori(at)iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki(at)iisalmi.fi

 

Suunnittelualue käsittää Iisalmen keskusta-alueen.

Suunnittelualue käsittää Iisalmen keskusta-alueen.