Tietosuoja ja tietopyyntö

Iisalmen kaupungin tietosuojavastaava puh. 040 643 1837

Iisalmen kaupunki on siirtämässä tietosuojaselosteet Tietosuoja-sivulle.

Tietopyynnöt

Tietopyyntölomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta. 

Kirjalliset tietopyynnöt käsitellään joko keskitetysti tietosuojavastaavan johdolla tai toimintayksiköissä pääkäyttäjien ja viranhaltijoiden johdolla riippuen tietopyynnön laajuudesta. 

 

Yleinen tietopyyntö

Jokainen voi tehdä tietopyynnön vapaamuotoisesti, suullisesti tai tietopyyntölomakkeella.

Pyyntö on yksilöitävä. Tiedon pyytäjää on avustettava yksilöimään asiakirja. Pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta taikka henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto luovutetaan tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot tietojen suojauksesta. 

Tieto annetaan pyydetyllä tavalla, jollei pyyntö asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. 

Tee Tietopyyntö

 

Rekisteröidyn tietopyyntö

Omista tiedoista rekisteröity voi

  • tehdä-  tietojen tarkastuspyynnön
  • tietojen korjaus-, poisto- ja täydennyspyynnön

Tee Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö 

Tee Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tietopyynnön voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

 

Tiedonhallinta

Iisalmen kaupungin tiedonhallintamalli

Iisalmen kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus

Iisalmen kaupungin seloste käsittelytoimista 2023

Iisalmen kaupungin toimintaprosessit