Tietosuoja ja tietopyyntö

Iisalmen kaupungin tietosuojavastaava puh. 040 643 1837

Iisalmen kaupunki on siirtämässä tietosuojaselosteet Tietosuoja-sivulle.

Tietopyynnöt

Tietopyyntölomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta. 

Kirjalliset tietopyynnöt käsitellään joko keskitetysti tietosuojavastaavan johdolla tai toimintayksiköissä pääkäyttäjien ja viranhaltijoiden johdolla riippuen tietopyynnön laajuudesta. 

 

Yleinen tietopyyntö

Jokainen voi tehdä tietopyynnön vapaamuotoisesti, suullisesti tai tietopyyntölomakkeella.

Pyyntö on yksilöitävä. Tiedon pyytäjää on avustettava yksilöimään asiakirja. Pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta taikka henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto luovutetaan tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot tietojen suojauksesta. 

Tieto annetaan pyydetyllä tavalla, jollei pyyntö asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. 

Tee Tietopyyntö

 

Rekisteröidyn tietopyyntö

Omista tiedoista rekisteröity voi

  • tehdä-  tietojen tarkastuspyynnön
  • tietojen korjaus-, poisto- ja täydennyspyynnön

Tee Rekisteritietojen korjaamis-, poisto- tai täydennyspyyntö 

Tee Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tietopyynnön voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

 

Tiedonhallinta

Iisalmen kaupungin tiedonhallintamalli

Iisalmen kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus

Iisalmen kaupungin seloste käsittelytoimista 2023

Iisalmen kaupungin toimintaprosessit

Tietosuojaselosteet henkilörekistereistä
Nimi
Rekisteriseloste, Hakosalo asiakas, Ytyä-hanke2020.pdf (52,7 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteri.pdf (823,7 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteristä (Kulttuurikeskus).pdf (150,2 kB)
Tietosuojaseloste By Iisalmi -seminaarin asiakasrekisteristä.pdf (276 kB)
Tietosuojaseloste Eloa Iisalmeen aamukahvit.pdf (746,1 kB)
Tietosuojaseloste Esmikko Access kulunvalvonta ja työajanseuranta.pdf (231,9 kB)
Tietosuojaseloste hankintafoorumi.pdf (864,2 kB)
Tietosuojaseloste Iisakki Iisalmen työkykytiimi hanke.pdf (1,24 MB)
Tietosuojaseloste Iisalmen kaupungin asianhallinta.pdf (37,6 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen kaupungin kiinteistöjen kameravalvonnasta.pdf (333,8 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen Lyseolaisten työpajan asiakasrekisteristä.pdf (200,1 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen Veden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste koulukuljetusrekisteristä.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste Kulttuuripalvelujen osallistavan budjetoinnin kyselyt.pdf (896,4 kB)
Tietosuojaseloste maahanmuuttaja- ja pakolaispalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste mukaan ilmoittautumiseen työpajoihin asiakasrekisteristä.pdf (644,8 kB)
Tietosuojaseloste Osteri _ Wiki.js.pdf (42,5 kB)
Tietosuojaseloste rakentamisen tiedonantorekisteri.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste rekisteri jätteen kuljetuksista.pdf (204,6 kB)
Tietosuojaseloste ruokapalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (151,5 kB)
Tietosuojaseloste Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen hankkeen tilaisuudet 2022_2023.pdf (201,2 kB)
Tietosuojaseloste sähköinen ajopäiväkirja.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste Titania työvuorosuunnittelu ja -seurantaratkaisu 2022 (889,1 kB)
Tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajarekisteristä PDF.pdf (900,8 kB)
Tietosuojaseloste vakuusrekisteristä.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste Whistleblower väärinkäytösilmoitus.pdf (852,6 kB)
Tietosuojaseloste Wpro työturvallisuusjärjestelmä.pdf (213 kB)
Tietosuojaseloste Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumi 2021.pdf (644,5 kB)
Tietosuojaseloste Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumin asiakasrekisteristä.pdf (198,2 kB)
Tietosuojaseloste yritysten virutaalivierailuihin ilmoittautumisen asiakasrekisteristä.pdf (199,2 kB)
Tietosuojaseloste, By Iisalmi -juhlaseminaari.pdf (961,5 kB)
Tietosuojaseloste, CGI HR po -järjestelmä.pdf (219,2 kB)
Tietosuojaseloste, Effica varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä.pdf (328,8 kB)
Tietosuojaseloste, Elämäni kunnossa -kunto-ohjelma.pdf (404,9 kB)
Tietosuojaseloste, Esi- ja perusopetuksen oppilasrekisteri.pdf (587 kB)
Tietosuojaseloste, Huoltopysäköintitunnus.pdf (36,5 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeentekijäksi #byiisalmi -tapahtuma.pdf (270,5 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeentekijäksi-kampanja.pdf (263,3 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeiden Iisalmi -biisikisa.pdf (491,2 kB)
Tietosuojaseloste, Ihmeidentekijä-tarinat.pdf (336,1 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin luottamushenkilö ja sidonnaisuusrekisteri.pdf (914,1 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin markkinoinnin arvonnat.pdf (403,8 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin markkinoinnin valo- ja videokuvaukset.pdf (160 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin Matchmade in Iisalmi -kampanja.pdf (407,4 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen kaupungin tilojen ja alueiden varausrekisteri.pdf (978 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen seudun toimitilarekisteri.pdf (36,7 kB)
Tietosuojaseloste, Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän yritysrekisteri ja Hakosalo CRM 21.7.2022.pdf (1,3 MB)
Tietosuojaseloste, Iisalmi.fi tapahtumakalenterin rekisteri.pdf (269 kB)
Tietosuojaseloste, kaavoitus (yleis- ja asemakaavoitus, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset).pdf (1,07 MB)
Tietosuojaseloste, Kasvimaanpalstojen vuokrausrekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, kehittämishankkeiden osallistumis- ja ilmoittautumisluettelot.pdf (981,1 kB)
Tietosuojaseloste, Kiireneutraali Iisalmi -kampanja.pdf (988,2 kB)
Tietosuojaseloste, Koe Iisalmi! -tervetulotapahtuma.pdf (160,7 kB)
Tietosuojaseloste, Koeasu Iisalmi -kampanja.pdf (956,3 kB)
Tietosuojaseloste, Kuntarekry -ja KuntaHR-järjestelmä.pdf (207,7 kB)
Tietosuojaseloste, lukiokoulutuksen opiskelijarekisteri.pdf (196,8 kB)
Tietosuojaseloste, Metsästysluparekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, MuseumPlus RIA -kokoelmanhallintajärjestelmä.pdf (532,5 kB)
Tietosuojaseloste, Myyntilaskutuksen asiakasrekisteri.pdf (1,01 MB)
Tietosuojaseloste, omatoimikirjasto Iisalmi.pdf (326,2 kB)
Tietosuojaseloste, Osaajatarveselvitys starttitapahtuman asiakasrekisteristä.pdf (199,7 kB)
Tietosuojaseloste, Ostolaskutuksen asiakasrekisteri.pdf (1,06 MB)
Tietosuojaseloste, poikkeusolojen 2020 mukainen yli 70-vuotiaiden kontaktointi.pdf (328,1 kB)
Tietosuojaseloste, Pysäköinninvalvonta.pdf (329,1 kB)
Tietosuojaseloste, Pyydysmerkkirekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, Rakennus- ja huoneistorekisteri.pdf (888,6 kB)
Tietosuojaseloste, Rakennusvalvontarekisteri.pdf (994,6 kB)
Tietosuojaseloste, Rutakko kirjastojen asiakasrekisteri.pdf (77 kB)
Tietosuojaseloste, Saukko-uimahallin koekäyttökampanja.pdf (411,6 kB)
Tietosuojaseloste, Tontinvuokrarekisteri.pdf (898,1 kB)
Tietosuojaseloste, Uimahallin seniorikortti.pdf (948,3 kB)
Tietosuojaseloste, Varda.pdf (323,8 kB)
Tietosuojaseloste, vastuullisen matkailun koulutuksen asiakasrekisteri.pdf (585,7 kB)
Tietosuojaseloste, Venapaikkarekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, Venevalkamarekisteri.pdf (35,7 kB)
Tietosuojaseloste, Yksityisteiden yhteyshenkilöluettelo.pdf (868,2 kB)
Tietosuojaseloste, Ylä-Savon musiikkiopiston kuvaus- ja julkaisulupien henkilörekisteri.pdf (321,6 kB)
Tietosuojaseloste, Ylä-Savon musiikkiopiston oppilasrekisteri.pdf (194,5 kB)
Tietosuojaseloste_Tilitoimistohanke_2022.pdf (200,7 kB)
Tietosuojaseloste_Ylemmäinen, Keskimmäinen, Tismiö kunnostushanke_kysely 2020.pdf (57,1 kB)
Webropol Tietosuojaseloste.pdf (856,4 kB)