7. Vuosiluokka

Sallivuus, suvaitsevaisuus, kohtaaminen. Sosiaalista vahvistamista teatterin keinoin.
Esityksen jälkeen keskustelua ja mahdollinen kysely luokissa.
Kulttuuripalvelut järjestää ja kustantaa esityksen.


VASTUUTAHOT: KULTTUURIPALVELUT, NUORISOPALVELUT

 

 • Kirjastonkäytön ja tiedonhaun perusteet (1,5 oppituntia)
 • Kirjailijavierailu

  VASTUUTAHO: KIRJASTO
 • Juhani Ahon museolla Aikamatka historiaan: Työpajoja ja tutustumispisteitä oppilaille. Koulut järjestävät itse kuljetukset.
  Järjestetään syksyisin.

            VASTUUTAHO: KULTTUURIPALVELUT, JUHANI AHON MUSEO, KOULU 

 • Vierailu Panimomuseolla. Opastetun kierroksen voi varata Ylä-Savon Oppaat ry:ltä.

            VASTUUTAHO:  KOULU

8. vuosiluokka
 • Kirjaston e-palvelut ja genreihin tutustuminen tiedonhaussa ja käytännössä ja/tai genrevinkkaus. (1-2 oppituntia)
 • mediakasvatusta eri teemoilla

  VASTUUTAHO: KIRJASTO
Valtakunnallinen projekti, joka mahdollistaa kaikkien kasiluokkalaisten vierailun alueellisessa ja valtakunnallisessa taidekohteessa.

VASTUUTAHO: KOULUT
9. vuosiluokka
Vaihtuva esitys tai työpaja tanssiin tai luovaan liikkeeseen liittyen

VASTUUTAHO: KULTTUURIPALVELUT
• kirjastonkäytön ja tiedonhaun kertaus: lähdekritiikki, tiedonhaku ja
e-palvelut (1 oppitunti)
• Paikallisten kirjailijoiden huomioiminen (esim. Juhani Aho, Eino Säisä)

VASTUUTAHO: KIRJASTO

K9-ETU kannustaa omaehtoiseen kulttuurin harrastamiseen. Yhteinen kortti Pohjois-Savon alueen kanssa, katso edut netistä!
 K9-ETU NETISSÄ

Iisalmessa etuina ilmainen sisäänpääsy Juhani Ahon museoon, Ylä-Savon Kotiseutumuseoon sekä kulttuuripalveluiden järjestämiin tilaisuuksiin.

 

Nelio3.png

 

Nelio7.png