Ohjeita tulkin käyttöön

Tulkkia käytetään, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä. Kun kysymyksessä ovat asiakkaan oikeuksiin liittyvät asiat, tulkkauksen järjestäminen on erityisen tärkeää. Huomioitavaa on, että tulkin tehtävä on viestin välittäminen. Hän ei ole asiakkaan tukihenkilö tai asiamies, vaan toimii tulkkaustilanteessa puolueettomana ja neutraalina viestinnän välikappaleena.

Läheisiä, tuttuja tai lapsia ei saisi ikinä käyttää tulkkina. Tulkattava tieto voi olla arkaluonteista, eikä asiakas välttämättä halua kertoa siitä läheisilleen. Kielitaito voi olla riittämätön ja aiheuttaa väärinymmärryksiä.

 

Kun käytät tulkkia

• Puhu asiakkaallesi suoraan, aivan kuten tekisit ilman tulkkia ja pidä puhuessasi taukoja, jotta tulkki ehtii tulkata sanomasi.
• Vältä ammattislangia, murteita ja sanaleikkejä. Nämä ovat vaikeita tulkata.
• Muista, että tulkki tulkkaa kaiken viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun, ei lisää mitään tai jätä mitään pois.
• Tulkki ei osallistu keskusteluun vaan tekee osapuolten välisen keskustelun mahdolliseksi. Hän ei esiinny puolestapuhujana tai     ylimääräisenä virkamiehenä, vaan on täysin puolueeton ja ehdottomasti vaitiolovelvollinen.
• Älä pyydä tulkkia suorittamaan hänen toimenkuvaansa kuulumattomia tehtäviä, kuten lomakkeiden täyttö, asiakkaan kanssa.
• Tulkki voi tehdä omia tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää tulkkauksen jälkeen.
• Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa noin 5 -10 minuutin tauko.
• Pidä kiinni sovitusta aikataulusta. Tulkki ei voi myöhästyä seuraavasta tulkkauksesta viivästysten vuoksi.
• Käytä tulkkina ammattitulkkia, ei asiakkaan sukulaista, ystävää eikä koskaan lasta!

Lisätietoa tulkin käytöstä voi kysyä toimistolta. Maahanmuutto- ja pakolaispalvelut järjestää myös koulutuksia tulkin käytöstä.