Iisalmen Teollisuuskylä Oy

Jos etsit toimitiloja tai haluat rakentaa uusia, olemme mielellämme apuna yrityksesi kasvussa. Etsitään yhdessä sopiva toimitila vapaasta tarjonnastamme tai rakennetaan yhteistyössä uudet toimitilat!

Iisalmen Teollisuuskylän toimialana on hallita omistus- tai vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yritysten tai yhteisöjen käyttöön pääasiallisesti vuokrattavaksi tai omakustannushintaan luovutettavaksi. Yhtiön toimialana on myös elinkeinoelämän kasvun ja kehityksen edistäminen sekä paikallisen toimintaympäristön kehittäminen vahvistamalla erityisesti uuteen tietoon ja teknologiaan pohjautuvan liiketoiminnan edellytyksiä tuottamalla elinkeino- ja yrityspalveluja sekä matkailupalveluja ja edistämällä elinkeinoelämän, tukiorganisaatioiden, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden, julkishallinnon sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä. Yhtiö voi harjoittaa sen toimialaan liittyvien projektien suunnittelua, hallinnointia ja valvontaa sekä hakea ja hallinnoida yleishyödyllisiä, pääasiassa julkisrahoitteisia hankkeita elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Iisalmen Teollisuuskylä Oy

  • Perustettu 1974
  • Liikevaihto vuonna 2019 noin miljoona euroa
  • Toimitusjohtajana elinkeinojohtaja Terho Savolainen oman toimensa ohella
  • Hallituksessa 8 jäsentä
  • Omistus: kaupunki 97,75 prosenttia, Iisalmen Yrittäjät ry 2,25 prosenttia
  • Toteuttaa Iisalmen kaupunkistrategiaa
  • Kiinteistöjä 7 teollisuuskiinteistöä ja 2 toimistokiinteistöä
  • Hanketoimintaa NewTech -hanke
Logo2023_Iisalmen_Teollisuuskylä.jpg

NewTech-hanke

NewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen -hanke tarjoaa tukea Pohjois-Savon kone-, energia- ja terveysteknologia-alan sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen edistämiseen sekä digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntämiseen. Hanke pyrkii edistämään yritysten menestystä teknologia- ja toimintaympäristön paikallisessa ja globaalissa murroksessa. Tavoitteena on myös yritysten kyvykkyyksien kehittäminen uudistamalla yritysten liiketoimintamalleja, kehittämällä tuottavuutta, edistämällä automaation ja robotiikan käyttöönottoa sekä kehittämällä uusia innovaatioita. Hankkeen pohjana on aktiivinen kenttätyö yritysten kanssa.

Hanke on neljän toteuttajan, Navitas Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhteishanke. Toiminta-alueena on Pohjois-Savon maakunta sekä Joroinen ja Pieksämäki. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 - 30.9.2022. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta www.technogrowth.fi.

NewTech_rahoittajat.jpg
Yhteystiedot

Terho Savolainen

elinkeinojohtaja, Teollisuuskylän toimitusjohtaja
Pohjolankatu 14
040 630 5328
terho.savolainen@iisalmi.fi

Markku Penttinen

projektipäällikkö, New Tech -hanke
040 753 7201
markku.penttinen@yla-savo.fi