Eduskunta on hyväksynyt uuden rakentamislain, joka tulee voimaan 1.1.2025. Lakimuutoksella on vaikutuksia hankkeiden luvanvaraisuuteen ja lupatyyppeihin. Myös rakennusjärjestys uudistuu.

 

Rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat rakentamisen neuvonta, ohjaus, lupa-asioiden käsittely ja valvonta kaupungin alueella.
Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan huolehtia siitä, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.

Ennakko-ohjaus rakennushankkeessa

Kun suunnittelet uuden rakennuksen rakentamista, vanhan korjaamista / laajentamista tai muuta toimenpidettä, ole yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Käydään yhdessä läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset.

 

Rakennusvalvonnan käsittelyajat

Rakennusvalvonnan lupien käsittelyaika on yleensä 2-4 viikkoa, kun kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on toimitettu ja suunnitelmat hyväksyttävissä.

 

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisia rakentamisen määräyksiä. Rakennusjärjestys uudistuu uuden rakentamislain vuoksi.

Rakennusjärjestys 2020 (pdf)

 

Rakennuslupamaksut

Rakennusvalvontamaksu laskutetaan sen jälkeen kun lupa on myönnetty. Maksu suoritetaan yhdessä erässä. Maksuun sisällytetään mm. rakennuksen paikan merkintä ja hankkeen aikana tarvittavat katselmukset.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa 1.1.2017 alkaen (pdf)

Yhteystiedot

Kärnä Karoliina

asiakassihteeri, rakennusvalvonta
Pohjolankatu 14
040 643 2178
karoliina.karna@iisalmi.fi

Repo Jarno

rakennustarkastaja
Pohjolankatu 14
040 830 2722
jarno.repo@iisalmi.fi

Tissari Aki

rakennusvalvontainsinööri
Pohjolankatu 14
040 671 2422
aki.tissari@iisalmi.fi