Asemakaavan muutos Kirkonsalmella

Asemakaavan muutoksella päivitetään alueen asemakaavoja. Alue on pitkälti rakentunutta, pientalovaltaista asuinaluetta. Osaan Kirkonsalmen asuinaluetta on yleiskaavassa esitetty mahdollisuus selvittää alueen kiinteistöjen muuttamista omarantaisiksi. Kaavamuutoksen aikana ratkaistaan se, missä laajuudessa omarantaisuutta alueella voidaan toteuttaa.

Aloitusvaihe (meneillään)

Kirkonsalmen alueen kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus ja yleinen keskustelutilaisuus pidettiin 23.4.2024 Ravintola Raatihuoneella. Lue muistio (pdf).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 22.4.–17.5.2024 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) sekä tällä sivulla. Kannanotot OAS:sta tulee toimittaa 17.5.2024 klo 15.30 mennessä kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo(at)iisalmi.fi.

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori(at)iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki(at)iisalmi.fi

 

kartta