Ilmansuojelu ja ilmasto

Kunnan ympäristönsuojelutehtäviin kuuluu ilmanlaatua koskevien selvitysten ja tutkimusten tekeminen sekä esimerkiksi pienten lämpölaitosten lupa-asioiden käsittely ja lupavelvollisten valvonta. Lupa-asiat käsitellään ympäristönsuojelulain säädösten mukaisesti.

Kuntien ilmanlaatua koskevia selvityksiä on tehty Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän alueella. Selvitysten perusteella voidaan arvioida, että ilmanlaatu alueella on hyvä.

Polta puuta puhtaasti

  • Puu on oikein käytettynä hyvä lämmitysaine. Puun polttaminen ei voimista ilmaston lämpenemistä, koska poltosta vapautuva hiilidioksidi sitoutuu puun kasvaessa takaisin biomassaan. 
  • Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä. 
  • Oikein ja hyvällä polttoaineella toteutettu poltto on varsin puhdasta. Huonosti toteutetun puunpolton päästöt ovat monikertaiset verrattuna taitavaan kuivan puun polttoon hyvässä tulisijassa. 

Vältä puunpolton haitat

  • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta.
  • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
  • Vältä kitupolttoa.
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
  • Katso tuulen suunta ennen sytyttämistä.
  • Älä savusta naapureitasi.

Opas puunpolttoon

SISU-hanke

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke on käynnistänyt laajan 15 eri kunnan ja seutukunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa muun muassa elinkeinoelämän keskuudessa. Lisätietoja hankkeesta täältä

Hiilineutraali Pohjois-Savo 

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ kokoaa maakuntamme ilmastotyötä. Rakennamme pohjoissavolaista verkostoa, jonka kanssa kuljemme kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta. Lisätietoja hankkeesta täältä

KESTO – hanke

Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke (KESTO). Lisätietoja täältä

 

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!

Ympäristönsuojelutarkastaja
Helena Tukiainen
0400 144 452