Residents of the Future: Hankeinfo
 • Residents of the Future on URBACT -ohjelman alla oleva EU-rahoitteinen verkostohanke, jossa on mukana yhteensä 10 eurooppalaista pientä ja keskisuurta kuntaa ja kaupunkia. Kaikkia mukana olevia yhdistää tahtotila löytää ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen.
 • Ratkaisuja haetaan kolmen eri teeman osa-alueilta:
  -Kaupunkibrändin kehittäminen
  -Digitaalisen murroksen hyödyntäminen (monipaikkaisuus, etätyöt)
  -Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mahdollisuudet (uudet liiketoimintamahdollisuudet)
 • Hankkeen toiminta-aika: 1.6.2023 - 31.12.2025.
 • Hankkeeseen osallistuvat kunnat ja kaupungit: Alba Iulia, Romania / Iisalmi, Suomi / Kalamata, Kreikka / Manqualde, Portugali / Mantova, Italia / Plasencia, Espanja / Saint-Quentin, Ranska / Saldus, Latvia / Sibenik, Kroatia / Trebinje, Bosnia-Hertsegovina.
 • Kroatian Sibenik on hankkeen pääkumppanina toimiva kaupunki, muut kunnat ja kaupungit ovat projektikumppaneita. 
 • Iisalmen kaupungin Residents of the Future -hanketiimi koostuu kahdesta henkilöstä elinvoimapalveluista. 

URBACT_SIBENIK_2023_2.jpg

Kuvassa Residents of the Future-verkoston kumppanimaiden edustajat Sibenikissä pidetyssä verkostotapaamisessa syyskuussa 2023.

Hankehenkilöstön yhteystiedot
Mari Kuosmanen
Projektikoordinaattori
p. 040 595 9725
mari.kuosmanen@iisalmi.fi
Terho Savolainen
ULG-koordinaattori
p. 040 630 5328
terho.savolainen@iisalmi.fi
Hankkeen toimenpiteet

Kaikissa hankkeen eri vaiheissa ja tekemisessä tähdätään siihen, että sen päättyessä lopputuloksena jokaisella mukana olevalla kunnalla/kaupungilla olisi valmis kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma, jota on työstetty yhdessä saaden siihen sisältöä, ideoita ja inspiraatiota eri kumppaneilta.

Tärkeimpiä elementtejä hankkeessa on jokaisen osallistuvan kunnan/kaupungin oma sisäinen URBACT Local Group (ULG ) eli paikallinen toimintaryhmä, joka on toiminnassa koko hankkeen ajan. Ryhmään tarvitaan n. 10-20 hengen kokoonpano paikallisista toimijoista, joilta löytyy halu keskustella hankkeen käsittelemistä haasteista ja etsiä ratkaisuja niihin yhdessä paikallisella tasolla. Iisalmen URBACT toimintaryhmä on perustettu ja aktivoitunut syksyn 2023 aikana.

Hankkeen aikana voidaan pilotoida ja kokeilla pieniä toimenpiteitä, joita voidaan kirjata tulevaan toimintasuunnitelmaan. Kokeilut voivat olla esim. sisäisiä pitovoimatapahtumia, vetovoimaponnistuksia tai digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeeseen kuuluu myös kasvotusten tapahtuvia verkostotapaamisia, johon kaikkien kumppanimaiden edustajat osallistuvat. Tapaamisia järjestetään kuudessa eri maassa hankkeen toiminta-aikana, 2-3 kpl per vuosi.

URBACT IV logo.png

Info about the project in English:
 • "Residents of the Future” is an URBACT action planning network comprising ten European cities, co-financed by the European Regional Development Fund. Its primary objective is to address the issue of urban depopulation within small and medium-sized cities.
 • By focusing on digital transformation, economic diversification and city branding, it will explore innovative approaches towards evolving trends in work, lifestyle and communication, to enhance the cities’ attractiveness for prospective investments and inhabitants.
 • Project's operating time: 1.6.2023 - 31.12.2025.
 • Residents of the Future network cities and municipalities: Alba Iulia, Romania / Iisalmi, Finland / Kalamata, Greece / Manqualde, Portugal / Mantova, Italy / Plasencia, Spain / Saint-Quentin, France / Saldus, Latvia / Sibenik, Croatia / Trebinje, Bosnia-Herzegovina.
 • Sibenik is the lead partner of the project, and the other cities and municipalities are project partners.
 • Iisalmi's project team consists of two people.
 • One of the most important actions in the project is to establish URBACT Local Group (ULG) inside every partner city or municipality. ULG will be active during the whole duration of the project. It consists of 10-20 local people from different sectors and they have the mutual interest to find solutions to the problem on local level. URBACT local group Iisalmi is established and activated during autumn 2023.