Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS

Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS on elokuun alussa käynnistynyt, Iisalmen kaupungin hallinnoima hanke. Hankkeen päätavoitteena on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten.

 

Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat:

  1. Jokainen iisalmelainen oppilas osallistuu ainakin yhteen yritysesittelyyn/ vierailuun hankkeen aikana.
  2. Jokaiselle koululle nimetään ainakin yksi kummiyritys
  3. Yrittäjyysopintojen valitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa
  4. Yrittäjyysasenne kasvaa niin oppilaiden kuin opettajien keskuudessa


Hankeaika 1.8.2022-31.7.2024.


Hankkeessa ovat mukana kaikki Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt, alakoulut, yläkoulu ja lukio. Elinkeinoelämän puolelta hankkeeseen ovat aiesopimuksella lähteneet mukaan paikalliset yrittäjäjärjestöt, mutta hankkeen toimenpiteisiin ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitaan mukaan runsain joukoin paikallisia yrityksiä.

Mitä on yrittäjyyskasvatus?

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista opiskeluun, työhön, yrittäjyyteen ja elämässä menestymiseen sekä opettaa niihin liittyviä taitoja. Yrittäjyyskasvatus voi sisältää myös työelämätaitojen vahvistamista ja oman taloudenhallinnan oppimista. Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen, itsensä johtamisen taidot, kyky innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen sekä toimiminen yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset.
Hankkeen ajankohtaisia uutisia

Huurinainen Mervi

Projektipäällikkö, TULOS- hanke
Pohjolankatu 14
040 615 9032
mervi.huurinainen@iisalmi.fi

Kaisa Aalto

Yrittäjyysopettaja
kaisa.aalto@iisalmi.fi
040 6707266
Logot Iisalmen kaupunki, maaseuturahasto, Leader, Ylä-Savon Veturi, Olvi-säätiö