Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS

Yrittäjyyskasvatushanke TULevaisuuden OSaajat TULOS on elokuun alussa käynnistynyt, Iisalmen kaupungin hallinnoima hanke. Hankkeen päätavoitteena on luoda ja saada vakiinnutettua Iisalmeen yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle niin, että hankkeen jälkeen Iisalmessa on yrittäjyyskasvatukselle malli ja resurssit jatkototeutusta varten.

 

Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat:

  1. Jokainen iisalmelainen oppilas osallistuu ainakin yhteen yritysesittelyyn/ vierailuun hankkeen aikana.
  2. Jokaiselle koululle nimetään ainakin yksi kummiyritys
  3. Yrittäjyysopintojen valitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa
  4. Yrittäjyysasenne kasvaa niin oppilaiden kuin opettajien keskuudessa


Hankeaika 1.8.2022-31.7.2024.


Hankkeessa ovat mukana kaikki Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt, alakoulut, yläkoulu ja lukio. Elinkeinoelämän puolelta hankkeeseen ovat aiesopimuksella lähteneet mukaan paikalliset yrittäjäjärjestöt, mutta hankkeen toimenpiteisiin ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön tarvitaan mukaan runsain joukoin paikallisia yrityksiä.

Mitä on yrittäjyyskasvatus?

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, joka edistää positiivista suhtautumista opiskeluun, työhön, yrittäjyyteen ja elämässä menestymiseen sekä opettaa niihin liittyviä taitoja. Yrittäjyyskasvatus voi sisältää myös työelämätaitojen vahvistamista ja oman taloudenhallinnan oppimista. Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen, itsensä johtamisen taidot, kyky innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen sekä toimiminen yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset.
Hankkeen ajankohtaisia uutisia
Nuorten tila Luukku kutsuu viihtymään ja oleilemaan.jpg
19.4.2024

Nuorten hyvinvointi on puhuttanut jo pitkään valtakunnallisesti. Huolipuhe on merkki siitä, että tarvitaan tekoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Iisalmessa on tehty paikallisesti monia, nuorten hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia asioita: Iisalmen nuorisopalvelut ovat toimineet vuoden alusta alkaen paraatipaikalla Iisalmen torilla hieman uudenlaisella konseptilla – linja-autoasemanakin palvelevan rakennuksen suojista löytyy Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön lisäksi myös nuorten oleskelutila Luukku, jossa nuoria kohtaamassa ja tarvittaessa ohjaamassa ovat nuoriso-ohjaajat ja -työntekijät sekä ankkurinuorisotyöntekijä ja jelppari. Nuorten palvelut eivät toki rajaudu vain tähän, sillä myös kouluissa on tarjolla nuorisotyön tukea, ja kokonaishyvinvointia edistäviin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin kannustetaan monin erilaisin eduin. Keskeisenä ajatuksena on, että Iisalmessa nuoruuskin saa olla ihmeellistä – täynnä erilaisia tunteita ilosta pettymyksiin. Tarvittaessa ikävaiheeseen kuuluvia haasteita taklataan yhdessä ja moniammatillisesti.

Kaikki uutiset

Huurinainen Mervi

Projektipäällikkö, TULOS- hanke
Pohjolankatu 14
040 615 9032
mervi.huurinainen@iisalmi.fi

Kaisa Aalto

Yrittäjyysopettaja
kaisa.aalto@iisalmi.fi
040 6707266
Logot Iisalmen kaupunki, maaseuturahasto, Leader, Ylä-Savon Veturi, Olvi-säätiö