Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä liittyjän ja palveluntuottajan välillä.  

Iisalmen Vesi vastaa toiminta-alueellaan verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Verkostorakentamista rahoitetaan uusilta liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla.

1. Tilaa liittämiskohtalausunto

Vesihuoltolaitokseen liittyminen alkaa liittämiskohtalausunnon tilaamisesta, jonka voit täyttää nettilomakkeella. Lausunnossa on tarvittavat ennakkotiedot, jotka tarvitset kiinteistösi LVI-suunnitelmien laatimiseen. Liittämiskohtalausunto sisältää tiedot vesijohdon ja jätevesiviemärin liittämiskohdan sijainnista, koosta ja korkeusasemasta sekä jäteveden padotuskorkeudesta.

2. Teetä lvi-suunnitelmat

Teetä kiinteistösi lvi-suunnitelmat ja liitä ne rakennuslupahakemukseen tai toimita ne rakennusvalvontaan.

3. Tee liittymishakemus

Tee hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen täyttämällä nettilomake. Hakemuskaavakkeita saa myös Iisalmen Veden toimistolta ja rakennusvalvontatoimistosta. Hakemuksen perusteella laadimme liittymis- ja käyttösopimuksen. Sopimuksen liitteenä ovat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot, hinnasto sekä liittymiskohtalausunto.  Sopimuksessa määritetään liittymisen maksut ja perusmaksujen määräytymisperusteet. Sopimus on tehtävä ennen kiinteistön tonttijohtojen liittämistä Iisalmen Veden vesijohtoverkostoon. Huomaathan liittyessäsi Iisalmen Veden vesijohtoverkostoon, että tonttijohtosulun saa avata ja sulkea vain Iisalmen Vesi. 

Sprinklerijärjestelmän liittämiseksi yleiseen vesilaitokseen tulee täyttää ja allekirjoittaa sopimus "Sprinklerijärjestelmän liittämisestä yleiseen vesilaitokseen".

4. Hyväksytä KVV-työnjohtaja

Toimita kiinteistön vesi- ja viemärijohtotöistä vastaavan kvv- työnjohtajan hakemus lupahakemuksen liitteenä rakennusluvanvaraisissa töissä rakennusvalvontatoimistoon sekä muissa töissä Iisalmen Veden toimistoon. Kvv- töiden vastaavan työnjohtajan on oltava hyväksytty ennen työsuoritusta ja se on mm. edellytys tonttijohtotöille.

5. Lupahakemukset

Mikäli joudut suorittamaan tonttijohtotöihin liittyviä kaivauksia kadulla tai muulla yleisellä alueella, hae myös Iisalmen kaupungin kunnallistekniikasta "Kaivulupa katualueella". Kaivulupahakemuksen voit palauttaa Iisalmen kaupungin kunnossapitomestari Pertti Kouvalaiselle puh. 040 889 015.

Kysy kaapeli- (sähkö-, puhelin-) ja vesijohtolinjojen näytöt sekä hanki riittävät varoitusmerkit kaivaustyön ajaksi.

6. Tonttitöiden suoritus ja tarkastuttaminen

  • mittausvastuu liittyjällä, kuten korkeudet, talon ja vesimittarin paikat jne.
  • kaikista maanrakennus- ja eristystöistä katu- ja tonttialueella vastaa rakentaja.
  • vesijohdon putkiasennustyön tarvikehankintoineen vesimittari mukaan lukien suorittaa Iisalmen Vesi rakentajan lukuun
  • tonttiviemärin hankkii ja asentaa rakentajan valitsema LVI-urakoitsija lukuunottamatta mahdollista suoraa liitosta katuviemäriputkeen (putki / putki), jonka tekee rakentajan lukuun Iisalmen Vesi.
  • tonttiviemäreiden kaivoratkaisuna suosittelemme käytettäväksi vesitiiviitä muovivalmisteisia tarkastuskaivoja ja -putkia
  • Iisalmen Veden tulee tarkastaa tonttijohdot ennen niiden peittämistä

6.1 Vesimittarin tilantarve

Huomioi jo suunnittelussa vesimittarin tarvitsema asennus- ja huoltotila. Tilantarpeesta on saatavissa erillinen ohje Iisalmen Vedeltä.

Vesimittarin tilantarve 
Normivirtaamien summa Q
dm3/s
A
mm
B
mm
C
mm
H
mm
h
mm
Kiinteistötyyppi
Liittymäputken ulkomitta Du
Q ≤ 4 > 600 > 800 ≥ 80 > 1600 150 - 1000 Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot
(Du ≤ 63 mm)
4 < Q ≤ 20 > 600 > 800 ≥ 90 > 1600 150 - 1000 Teollisuusliittymät, suuret kerrostalot, sprinkler liittymät
(63 mm < Du ≤ 140 mm)
Suuremmat tarpeen mukaan.

7. Tilaa liittämistyö ja vesimittarin toimitus

Tarvittavat asennukset tilataan vesilaitokselta puhelinnumeroista tai sähköpostitse.

Nimi Puhelinnumero Sähköposti
Verkostotyönjohtaja 040 670 8835 vesilaitos@iisalmi.fi
Kunnalistekniikan valmistelija  040 544 1670 vesilaitos@iisalmi.fi

 

8. Maksut

Iisalmen Veden palveluhinnastosta näet voimassa olevat taksat.

Muista mahdollisista LVI-tarkastuksista vastaa Iisalmen kaupungin rakennusvalvontatoimisto.

Liittyminen verkostoon vesiosuuskuntien toiminta-alueilla

Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla verkostojen rakentamisesta ovat vastanneet vesiosuuskunnat. Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla liittymissopimus tehdään vesiosuuskunnan ja liittyjän välillä. Liittymismaksun suuruus perustuu yleensä kunkin osuuskunnan toteutuneisiin rakennuskustannuksiin. Niiden osuuskuntien liittyjien, joilla kulutuslaskutuksen suorittaa Iisalmen Vesi, on liittymissopimuksen lisäksi tehtävä vesihuoltopalvelujen käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitokseksi määritellään laitos, joka toimittaa vettä tai vastaanottaa jätevettä yli 10 m3/vrk tai jonka vaikutuspiirissä on yli 50 ihmistä ja se palvelee useampaa kuin yhtä kiinteistöä.

Haja-asutusalueiden runkolinjoihin on liitetty myös useita kymmeniä muutaman liittyjäkiinteistöjen yhteisiä yhteisvesijohtoja. Mikäli liittymispaikka on näiden yhteisvesijohtojen alueella liittymätilanteessa on otettava yhteys ko. yhteisvesijohdon toimitsijaan. Lisäksi on tehtävä vesihuoltopalveluiden käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Omistajan vaihdos

Vuokralaisille ei tehdä erillistä käyttösopimusta, sillä kiinteistön omistaja vastaa vesimaksuista. Vuokralla olevien yrityksien kanssa kuitenkin voidaan tehdä käyttösopimuksia.
Liittymissopimukset ovat siirtokelpoisia, mikä tarkoittaa että kiinteistön omistajavaihdostapauksissa ei liittymismaksua peritä uudelleen, mutta sopimus omistajanvaihdoksesta on kuitenkin tehtävä.
Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava:

  • Vaihdoksen päivämäärä ja mittarilukema
  • Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään
  • Uuden omistajan tiedot ja henkilöluku (toimii ensimmäisen laskun laskutusperusteena)
  • Ilmoituksen voi tehdä  tai täyttämällä nettilomakkeen (myyjän lomake / ostajan lomake) tai soittamalla toimistosihteerille puh. 040 830 2667
Sopimusehdot
Nimi
Sopimusehdot2010.pdf (86,7 kB)
YleisetToimehdot.pdf (349,3 kB)