Iisalmen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 302 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Vuorimäen alueelle.

Aloitusvaihe

Vuorimäen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä Vuorimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA) asetettiin nähtäville ajalla 14.3.–13.4.2022.

Nähtävilläoloaikana 5.4.2022 järjestettiin yleisötilaisuus, jossa muun muassa esiteltiin OAS ja YVA-suunnitelma. Tutustu tilaisuuden esittelyaineistoihin (pdf) ja lue muistio (pdf).

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 12.5.2022. Tutustu lausuntoon (pdf).

Abo Wind Oy järjesti  Vuorimäen tuulivoimakaavasta kiinnostuneille infopisteen Iisalmen kulttuurikeskuksella, projektijohtaja Jenni Elonen oli vastaamassa mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tuomassa lisätietoa hankkeesta.

Prosessi.jpg

14.3.-13.4.2022 nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA)
Vuorimäen osayleiskaavan alustava suunnittelualue
Vuorimäki_aluerajaus_02_2022.jpg
Lisätietoja

Lisätietoja kaavoituksesta antaa
Iisalmen kaupunki, kaavoituspäällikkö Sari Niemi, p. 040 8304 366, sari.niemi(at)iisalmi.fi.

Lisätietoja YVA-menettelystä antaa
Pohjois-Savon ELY-keskus, YVA-yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Laura Puoskari, p. 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi.
 

Lisätietoja hankkeesta antavat
hankevastaava Abo Wind Oy, projektijohtaja Jenni Elonen, p. 050 322 3104, jenni.elonen(at)abo-wind.fi ja
YVA-konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy, projektijohtaja Christian Tallsten, p. 040 547 2876, christian.tallsten(at)fcg.fi.