Iisalmen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 302 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Vuorimäen alueelle.

Aloitusvaihe

Vuorimäen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä Vuorimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA) asetettiin nähtäville ajalla 14.3.–13.4.2022.

Nähtävilläoloaikana 5.4.2022 järjestettiin yleisötilaisuus, jossa muun muassa esiteltiin OAS ja YVA-suunnitelma. Tutustu tilaisuuden esittelyaineistoihin (pdf) ja lue muistio (pdf).

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 12.5.2022. Tutustu lausuntoon (pdf).

Kaikille Vuorimäen tuulivoimakaavasta kiinnostuneille infopiste keskiviikkona 7.6.2023 klo 12-18.00 Iisalmen kulttuurikeskuksella, kirjastontiloissa, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 IISALMI.
Abo Wind Oy projektijohtaja Jenni Elonen vastaamassa mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tuomassa lisätietoa hankkeesta.

Prosessi.jpg

14.3.-13.4.2022 nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA)
Vuorimäen osayleiskaavan alustava suunnittelualue
Vuorimäki_aluerajaus_02_2022.jpg
Lisätietoja

Lisätietoja kaavoituksesta antaa
Iisalmen kaupunki, kaavoituspäällikkö Sari Niemi, p. 040 8304 366, sari.niemi(at)iisalmi.fi.

Lisätietoja YVA-menettelystä antaa
Pohjois-Savon ELY-keskus, YVA-yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Laura Puoskari, p. 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi.
 

Lisätietoja hankkeesta antavat
hankevastaava Abo Wind Oy, projektijohtaja Jenni Elonen, p. 050 322 3104, jenni.elonen(at)abo-wind.fi ja
YVA-konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy, projektijohtaja Christian Tallsten, p. 040 547 2876, christian.tallsten(at)fcg.fi.