Perusopetuksen opetussuunnitelma


Iisalmen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Perusopetus - ePerusteet, opintopolku.fi). Opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuonna 2016 vuosiluokilla 1-7, ja sen jälkeen lukuvuosittain koskemaan koko perusopetusta.

Käyttöönoton jälkeen Opetushallitus on päivittänyt opetussuunnitelman perusteita ja Iisalmessa on tehty paikalliset päivitykset määräysten mukaisesti. Opetussuunnitelmaa täydentää Tuen käsikirja, jossa esitellään ja kootaan yhteen Iisalmen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksessa oppimisen tuen järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä ja toimintaohjeita.

 

Linkki: Iisalmen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Linkki: Iisalmen kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

 

Lataa PDF-tiedostot:

TUEN KÄSIKIRJA 2023.pdf

Koululäsnäolo perusopetuksessa -käsikirja.pdf

Läsnäolomalli.pdf

Iisalmen perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma 2023.pdf

Kriisisuunnitelma Iisalmi perusopetus.pdf

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta.pdf