Varhaiserityiskasvatuksen tarkoituksena on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen erityistä tukea.

Lue lisää

Kunnallinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Kunnalliset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää

Yksityinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää
Varhaiskasvatus ja esiopetus Iisalmessa

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa

 

Henkilöstö

Varhaiskasvatustoimistossa teitä palvelevat varhaiskasvatusjohtaja, palveluohjaaja sekä maksu- ja laskutusasioissa toimistosihteerit. Perhepäivähoidonohjaajan työpiste löytyy päiväkoti Simpukasta, Pekankatu 1

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat Iisalmen kaupungintalolla osoitteessa Pohjolankatu 14. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja vastaa asiakaspalvelusta asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta hoitopaikan myöntämiseen saakka. Palveluohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatusyksiköt

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan tuntiperusteisena hoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen vastuualueen muodostavat 4 toimintayksikköä eli eteläisen-, pohjoisen-, perhepäivähoidon- ja esiopetuksen toimintayksiköt. Kunnallisia päiväkoteja on viisi ja kunnallista perhepäivähoitajia 18. Varhaiskasvatuspalveluja tuottaa lisäksi kaupungin valvomana 5 yksityistä päiväkotia, 8 yksityistä perhepäivähoitajaa ja 2 yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Perheiden valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä tuetaan palvelusetelillä.

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 4 kunnallisessa ja 5 yksityisessä päiväkodissa. Lisäksi koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin, Kangaslammin, Edvin Laineen, Kilpijärven ja Mansikkaniemen kouluissa. Kouluilla sijaitsevat esiopetusryhmät ovat varhaiskasvatuslain alaisia.

Aukioloajat

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 -17.00. Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Simpukassa ja Paloisten päiväkodissa. Päiväkoti Simpukka tarjoaa ympärivuorokautista vuorohoitoa ja Paloisten päiväkoti on avoinna laajennetuilla aukioloajoilla ma-pe.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa tehdään lapselle yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Toimintamme lähtökohtia ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteistyö perheiden kanssa. Myönteisyys on varhaiskasvatuksemme voimavara.
Yhteystiedot

Katja Koskela

varhaiskasvatusjohtaja
Pohjolankatu 14
040 543 4982
katja.koskela@iisalmi.fi

Marjatta Miettinen

varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Pohjolankatu 14
040 660 8891
marjatta.miettinen@iisalmi.fi

Tanja Järveläinen

perhepäivähoidon ohjaaja
Pekankatu 1
040 549 4393
tanja.jarvelainen@iisalmi.fi

Terttu Kainulainen

toimistosihteeri
Pohjolankatu 14
040 673 8614
terttu.kainulainen@iisalmi.fi

Paula Kokkonen

toimistosihteeri
Pohjolankatu 14
040 489 4973
paula.kokkonen@iisalmi.fi

Hanna-Mari Raatikainen

Esiopetuksen toimintayksikön johtaja
Pohjolankatu 14
040 185 8715
hanna-mari.raatikainen@iisalmi.fi
Esiopetuksen toimintayksikkö

Päivi Rönkkö

Eteläinen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja
Haukisaarentie 2 F
040 830 2777
paivi.ronkko@iisalmi.fi
Eteläinen päiväkotihoidon toimintayksikkö (Kirkkopuiston montessoripäiväkoti, Paloisten päiväkoti, Pertunrannan päiväkoti ja Peltosalmen päiväkoti)

Tiina Pulkkinen

Pohjoisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja
Pekankatu 1
040 708 6301
tiina.pulkkinen@iisalmi.fi
Pohjoinen päiväkotihoidon toimintayksikkö (Päiväkoti Simpukka ja Lumilinnan päiväkoti)
Iisalmen kaupungin sosiaaliasiamies