Varhaiserityiskasvatuksen tarkoituksena on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen erityistä tukea.

Lue lisää

Kunnallinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Kunnalliset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää

Yksityinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat Iisalmen kaupungintalolla osoitteessa Pohjolankatu 14.  Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja vastaa asiakaspalvelusta asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta hoitopaikan myöntämiseen saakka. Palveluohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstö

Varhaiskasvatustoimistossa teitä palvelevat varhaiskasvatusjohtaja, palveluohjaaja sekä maksu- ja laskutusasioissa toimistosihteerit. Perhepäivähoidonohjaajan työpiste löytyy päiväkoti Simpukasta, Pekankatu 1.

Varhaiskasvatusyksiköt

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan tuntiperusteisena hoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen vastuualueen muodostavat 4 toimintayksikköä eli eteläisen-, pohjoisen-, perhepäivähoidon- ja esiopetuksen toimintayksiköt. Kunnallisia päiväkoteja on viisi ja kunnallista perhepäivähoitajia 18. Varhaiskasvatus­palveluja tuottaa lisäksi kaupungin valvomana 6 yksityistä päiväkotia, 8 yksityistä perhepäivähoitajaa ja 2 yksityistä ryhmä­perhepäiväkotia. Perheiden valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä tuetaan palvelusetelillä.

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 4 kunnallisessa ja 5 yksityisessä päiväkodissa. Lisäksi koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin, Kangaslammin, Edvin Laineen, Kilpijärven ja Mansikkaniemen kouluissa. Kouluilla sijaitsevat esiopetusryhmät ovat varhaiskasvatuslain alaisia.

Aukioloajat

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 -17.00. Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Simpukassa ja Paloisten päiväkodissa. Päiväkoti Simpukka tarjoaa ympärivuorokautista vuorohoitoa ja Paloisten päiväkoti on avoinna laajennetuilla aukioloajoilla ma-pe.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa tehdään lapselle yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Toimintamme lähtökohtia ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteistyö perheiden kanssa. Myönteisyys on varhaiskasvatuksemme voimavara.

 

 

 

Yhteystiedot

Katja Koskela

varhaiskasvatusjohtaja
Pohjolankatu 14
040 543 4982
katja.koskela@iisalmi.fi

Marjatta Miettinen

varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Pohjolankatu 14
040 660 8891
marjatta.miettinen@iisalmi.fi

Tanja Järveläinen

perhepäivähoidon ohjaaja
Pekankatu 1
040 549 4393
tanja.jarvelainen@iisalmi.fi

Terttu Kainulainen

toimistosihteeri
Pohjolankatu 14
040 673 8614
terttu.kainulainen@iisalmi.fi

Paula Kokkonen

toimistosihteeri
Pohjolankatu 14
040 489 4973
paula.kokkonen@iisalmi.fi

Hanna-Mari Raatikainen

Esiopetuksen toimintayksikön johtaja
Kirkkopuistonkatu 27
040 185 8715
hanna-mari.raatikainen@iisalmi.fi
Esiopetuksen toimintayksikkö

Päivi Rönkkö

Eteläinen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja
Haukisaarentie 2 F
040 830 2777
paivi.ronkko@iisalmi.fi
Eteläinen päiväkotihoidon toimintayksikkö (sisältäen Kirkkopuiston, Paloisten ja Peltosalmen päiväkodit)

Tiina Pulkkinen

Pohjoisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja
Pekankatu 1
040 708 6301
tiina.pulkkinen@iisalmi.fi
Pohjoinen päiväkotihoidon toimintayksikkö (sisältäen Malminrannan, Simpukan ja Lumilinnan päiväkodit)
Ajankohtaista
16.3.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten kaikkien asiakasperheiden tulot tarkistetaan ja ne tulee toimittaa ​1.8.2022 alkavaa kautta varten 31.5.2022 mennessä.

Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksella järjestettiin Iisalmen ja Kainuun seutujen yhteinen operekrytapahtuma juuri ennen koronaa talvella 2020.png
21.2.2022

Iisalmessa ja Ylä-Savon seudulla sekä Kajaanissa ja Sotkamossa päätettiin startata opetusalan rekrytointikiertueelle heti, kun koronarajoitukset sen sallivat. Kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille viedään viestiä Iisalmen ja Kajaanin seutujen uramahdollisuuksista suoraan yliopistokampuksille. Maaliskuun aikana toteuttava kiertue suuntaa Oulun, Rovaniemen, Joensuun ja Jyväskylän yliopistokampuksille tavoitteena kohdata kasvotusten opetusalan ammattilaisiksi opiskelevia. Iisalmi ja Kajaani aloittivat vastaavan kiertueen ennen koronaepidemiaa, ja silloin opiskelijoilta saadun kannustavan palautteen perusteella päätettiin nytkin tempaista tapahtumakiertue tulille. Mukana kiertueella on opettajia, rehtoreita, varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja muista uramahdollisuuksista kertovia asiantuntijoita, jotka kaikki ovat enemmän kuin valmiita kertomaan opiskelijoille tarjoamistaan mahdollisuuksista.

Kaikki uutiset
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Iisalmen kaupungin sosiaaliasiamies