Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

 

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on rikastuttaa opetussuunnitelmaa ja tuoda kulttuuri luonnolliseksi osaksi opetusta ja koulujen arkipäivää. Tavoitteena on myös oppilaiden yhdenvertaisuus kulttuuritarjonnan saatavuudessa, jotta taide ja kulttuuri saadaan tasavertaisesti lasten ja nuorten ulottuville ja käytettäväksi. Perusteet Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelmalle löytyvät esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (2016), Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta (2021), Lastenkulttuuripoliittisesta ohjelmaehdotuksesta (2014) sekä kuntien kulttuuritoiminta laista (2019) ja Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksesta. Tämän kulttuurikasvatusohjelman toimenpiteet toteuttavat Iisalmen kaupungin strategiaa, hyvinvointikertomuksen tavoitteita, perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteita sekä laadukkaan ja monipuolisen kulttuurikasvatuksen tavoitteita.

Kulttuurikasvatusohjelma tukee koulujen kulttuurikasvatustyötä vakiinnuttaen kulttuuri- ja taidesisältöjä koulujen arkeen sekä vahvistaa pitkäjänteistä kulttuurikasvatusta. Kulttuurikasvatusohjelma on kunnan suunnitelma siitä, millaisia taide- ja kulttuurikokemuksia lapsille ja nuorille tarjotaan peruskoulun aikana osana opetusta. Ohjelma antaa raamin koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle ja toiminnan perustana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta.

Taide- ja kulttuurikasvatus luo perustan yksilöiden elinikäiselle suhteelle taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksen tavoitteena on antaa tilaa lasten ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle sekä tukea oman kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Kaikille annetaan mahdollisuus tuntea itsensä osalliseksi ympäröivästä kulttuurista, paikallisista voimavaroista ja mahdollisuuksista. Taide ja kulttuuri kehittävät luovuutta, kriittistä ajattelua, itsetuntoa sekä kykyä käyttää kulttuuria. Taide ja kulttuuri myös antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tiedot, taidot ja kokemukset taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluvat myös yleissivistykseen ja vahvistavat oman kulttuuriperinnön arvostamista. Kulttuuritoiminta vaikuttaa myös hyvinvointiin ja laajemmin elämän laadun ja -hallinnan parantumiseen sekä yritteliäisyyden lisääntymiseen. 

Kulttuurikasvatusohjelman mittakaava Iisalmessa on noin 150–250 oppilasta / vuosiluokka. Ohjelmassa on kaikille sovellettavaa toimintaa, mutta myös luokka-asteittain vaihtuvat sisällöt.

Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma 2023

 

KAIKILLE VUOSILUOKILLE SOVELLETTAVISSA OLEVAA TARJONTAA
 •  Kirjasto
  Kaikille yhteisesti luokka-asteesta riippumatta vinkkausta, kirjalaatikoita pyynnöstä, oheislukemistoja ja lukudiplomit. 
 • Museot
  Vierailut Juhani Ahon museolla ja Kotiseutumuseolla toukokuussa tai syksyn alussa
 • Valokuva
  Mahdollista käyttää Iisalmen Kameraseuran kuva-arkistoa ja kuvia opetuksessa
 • Elokuva
  Elokuvaviikon (viikko 40) materiaalin hyödyntäminen, käytössä koko lukuvuoden
 • Patsaat ja muistomerkit, nettisivun avulla voi tutustua kaupunkimme julkisiin taideteoksiin:
  Patsaat ja muistomerkit
 • Näyttelyvierailu kulttuurikeskuksella
  näyttelytiedot nettisivuilla

Kaikille tarjotaan
Konsertti joka kouluun -kiertuetta jatketaan Konserttikeskuksen kanssa entiseen tapaan eli tarjotaan konsertti kaikille Iisalmen perusopetuksen oppilaille.

Lainattavat materiaalit
 •  Kirjastosta
  -taidekansiot
  -liikelaatikko ja tanssi-kansio

 • Lastenkulttuurikeskus Lastusta
  -Arkkitehtuurilaatikko
  -Juhani Ahon salkku
  -Lumoava luonto

Ekstraa
  -Musiikkiluokkien vierailut kouluissa: selvitetään vuosittain.
-Oppilastöiden näyttely kulttuurikeskuksella, nelosluokille. Selvitetään vuosittain.

 

 

 

 

 

Nelio3.png

 

 

Nelio2.png

 

 

 

Nelio4.png

 

 

Nelio8.png

 

 

Nelio7.png