Kysely Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueiden kehittämisestä

Iisalmen kaupunki on käynnistänyt Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueisiin liittyvän esiselvityshankkeen, johon liittyy avoin kuntalaiskysely kohdealueisiin liittyvien ideoiden ja kehittämistarpeiden keräämiseksi.

Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueisiin liittyvän esiselvityshankkeen tavoitteena on kohdealueisiin soveltuvien tulevaisuuden käyttötarkoituksien hahmottelu, alueiden liiketoimintapotentiaalin arviointi sekä eri toteutusvaihtoehtojen edellyttämien kehittämis- ja investointitarpeiden selvittäminen. Tavoitteena on luoda maankäyttöä ideoiva strategiasuunnitelma, jossa huomioidaan alueen historialliset ja luontoarvot sekä niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet kuten myös rajoitteet. Selvityksessä otetaan huomioon alueella jo oleva infra, nykyiset yritykset ja toimijat sekä alueiden toiminnallisuus. Alue on merkittävä kulttuurimatkailukohde, jonka kulttuurihistorialliset arvot on laajasti tunnistettu, joten eri yhteistyötahojen huomioiminen on erityisen tärkeää.

Esiselvitys toteutetaan valtaosin ostopalveluna ja kilpailutettuna asiantuntijatahona toimii Ramboll Oy. Selvityksen alkuvaiheessa tehdään kohdealueella toimivien nykyisten yritysten, järjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden syvähaastattelut. Lisäksi kesäkuun alussa käynnistyy laaja kuntalaiskysely, joka on avoinna koko kesän 6.8. saakka. Kyselyn välityksellä muut toimijat, asukkaat, matkailijat yms. voivat esittää ajatuksiaan ja toiveitaan Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueiden kehittämiseksi.

Kyselylomakkeeseen pääset tästä linkistä

Lisätietoa hankkeesta Iisalmen kaupungilta saat tekniseltä toimialalta kaavoituspäällikkö Sari Niemeltä, puh. 040 830 4366 tai elinvoimapalveluista yritysasiantuntija Eija Heiliolta, puh. 040 630 5527. Ramboll Oy:llä yhteyshenkilönä toimii Sami Ruotsalainen, puh. 040 198 5884.

Esiselvityshankkeeseen on saatu Pohjois-Savon liiton kansallista AKKE-rahoitusta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha).

MicrosoftTeams-image.png