Kysely Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueiden kehittämisestä

Iisalmen kaupunki toteutti ajalla 1.2.-31.10.2023 Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueisiin liittyvän esiselvityshankkeen, jonka tavoitteena oli kohdealueisiin soveltuvien tulevaisuuden käyttötarkoituksien hahmottelu, alueiden liiketoimintapotentiaalin arviointi sekä eri toteutusvaihtoehtojen edellyttämien kehittämis- ja investointitarpeiden selvittäminen. Tavoitteena oli luoda maankäyttöä ideoiva strategiasuunnitelma, jossa huomioidaan alueen historialliset ja luontoarvot sekä niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet kuten myös rajoitteet. Selvityksessä otettiin huomioon alueella jo oleva infra, nykyiset yritykset ja toimijat sekä alueiden toiminnallisuus. Alue on merkittävä kulttuurimatkailukohde, jonka kulttuurihistorialliset arvot on laajasti tunnistettu, joten eri yhteistyötahojen huomioiminen on erityisen tärkeää.

Esiselvitys toteutettiin valtaosin ostopalveluna ja kilpailutettuna asiantuntijatahona toimi Ramboll Oy. Selvityksen alkuvaiheessa tehtiin kohdealueella toimivien nykyisten yritysten, järjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden syvähaastattelut sekä lisäksi tehtiin laaja kuntalaiskysely sähköisesti. Kyselyn välityksellä muut toimijat, asukkaat, matkailijat yms. voivat esittää ajatuksiaan ja toiveitaan Koljonvirta-Mansikkaniemi -alueiden kehittämiseksi.

Esiselvityshankkeen loppuraportti on ladattavissa kuvan alta liitetiedostona. Lisätietoa hankkeesta Iisalmen kaupungilta saat tekniseltä toimialalta kaavoituspäällikkö Sari Niemeltä, puh. 040 830 4366 tai elinvoimapalveluista yritysasiantuntija Eija Heiliolta, puh. 040 630 5527. 

Esiselvityshankkeeseen on saatu Pohjois-Savon liiton kansallista AKKE-rahoitusta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha).

MicrosoftTeams-image.png