"Tutkien, kokeillen, liikkuen
Lumilinnassa kiikkuen.
Opin vanhaa ja uutta
olenhan osa tulevaisuutta."

 

Toiminta-ajatuksenamme on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan yhdessä vanhempien kanssa.

Päiväkotimme painottaa toiminnassaan liikunta-, ympäristö- ja luontokasvatusta. Luontainen liikunta kuuluu mielestämme lasten jokapäiväiseen elämään ja liikunnasta onkin tullut tärkeä osa päiväkodin arkea.

Päiväkotimme ympäristö, niin sisällä kuin ulkonakin motivoi lapsia liikkumaan monipuolisesti.  Liikuntakasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen liikunnan avulla. Haluamme tarjota lapselle onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua ja sitä kautta vahvistaa lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa.

Retkipäivät kuuluvat viikoittaiseen ohjelmaamme. Retkeilemme tutkien ja havainnoiden lähiympäristöä.

Pidämme tärkeänä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluamme olla tukemassa vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Päiväkodissamme annetaan esiopetusta koulujen toiminta-aikoina. Esiopetuksessamme korostuu toiminnallinen oppiminen. Lapsen kasvu ja kehitys tapahtuu leikin kautta. Esiopetusryhmässä kiinnitämme erityistä huomiota sosiaalisten- ja itsehallintataitojen vahvistamista yhteistoiminnallisuuden kautta.

Ryhmät:

Kultasiivet 3 - 6 -vuotiaat, kokopäivä, 21 lasta
Sinisiivet 3 - 6 -vuotiaat, kokopäivä, 21 lasta

Aukioloaika 6.30 - 17.00 

 

Päiväkoti Lumilinna

Yhteystiedot

Päiväkoti Lumilinna
Vihtakannankatu 15
74120 IISALMI


Pohjoisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja                               

Tiina Pulkkinen                                                 p. 040 708 6301                                               tiina.pulkkinen@iisalmi.fi

Lapsiryhmät:

Sinisiivet 040 4894 970
Kultasiivet 040 8302 721

 

 

hiihtoretki.jpg