Life & Career -Elämä ja Ura Ylä-Savossa hanke kehittää alueen kv-rekrytointi- ja maahanmuutto palveluita

 

Hankkeen kuvaus:

Life & Career -Elämä ja Ura Ylä-Savossa on ESR ja seuturahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tukea alueen elinvoimaisuuden kasvua ja taata työvoiman pysyvyys alueella.
Hankkeen päätavoitteena on saada alueelle lisää kansainvälistä työvoimaa kehittämällä alueen maahanmuutto- ja kv-rekrytointien palveluprosessia niin, että alue näyttäytyy maahanmuuttajatyönhakijoille mielenkiintoisena, palvelut vastaavat tarpeisiin, työnantajat saavat tarvitsemansa tuen ja työntekijät sitoutuvat pysyvästi alueelle. Palveluprosessin kehittämisessä keskeisessä roolissa on Iisalmen kaupungin kansainvälisen palveluyksikön toimintamallin kehittäminen vastaamaan maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden lisäksi työllisyys- ja rekrytointipalveluista sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaiden osalta.

Hankkeen toimenpiteet:

 
1. Kartoitetaan paikallisten yritysten kv-rekrytointitarpeet ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyökumppaneiden kanssa.
2. Alueen yrityksille suunnattujen palveluiden tiedottamisen ja saatavuuden tehostaminen
3. Yhteistyössä ketterää osaamista-hankkeen kanssa LinkedIn sovelluksen pilotointi maahanmuuttajien osaamisen esilletuontiin
4. Ylä-Savon maahanmuuttajataustaisille asukkaille tiedotuksen lisääminen ja helpottaminen esimerkiksi englanninkielisen viestinnän kautta
5. Ylä-Savon alueen viehättävyyden lisääminen maailmalla ja paikallisesti viestinnän keinoin
6. Tarvittavan tukimateriaalin tuotto yrityksille ja henkilöasiakkaille

Toiminta-aika
04.04.2022-31.12.2023

 

Mirja Iskanius

Projektipäällikkö

040 532 2647

mirja.iskanius@iisalmi.fi

Josefiina Luoma

Projektisuunnittelija 

040 842 2091

Josefiina.luoma@iisalmi.fi

Hanna-Mari Raatikainen

Hankesihteeri

040 185 8715

hanna-mari.raatikainen@iisalmi.fi

 

 


Group 27.png