Yksityisopiskelijoita ovat

1) Kaksoistutkinto-opiskelijat (= MAHIS-opiskelijat), joiden pääkoulu on muu kuin lyseo

 • opiskelijoilla sama asema kuin lyseon varsinaisilla opiskelijoilla
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista (ei koske oppivelvollisia)
2) Yksittäisiä kursseja/opintojaksoja tai yksittäistä ainetta opiskelevat 
 • mahdollista vain, jos opetusryhmässä on tilaa.
 • opetus maksaa 50 e/kurssi (aineopiskelijamaksu, joka maksetaan etukäteen)
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista
 • ei kouluruokailua tai ruokailu vierasruokalipuilla 
3) Yksittäisiä kursseja tai yksittäisiä aineita tenttivät, sovitaan tapauskohtaisesti
 • tenttiminen maksaa 55 euroa + 55 euroa/koe
 • tavallisesti oppiaine kuulustellaan kolmessa osakuulustelussa, jolloin maksu on 220 euroa
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista
 • ei kouluruokailua tai ruokailu vierasruokalipuilla
4) Valmistumisen jälkeen ylioppilastutkintoa täydentävät tai arvosanaa korottavat 
 • ei kouluruokailua
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista
 • kokelas vastaa lakisääteisistä ylioppilastutkintomaksuista
 • jos henkilö haluaa osallistua myös opetukseen (esim. kertauskurssille), kustannukset 2. kohdan mukaan (mahdollista vain mikäli ryhmässä tilaa)