Yksityisopiskelijoita ovat

1) Yksittäisiä kursseja/opintojaksoja tai yksittäistä ainetta opiskelevat 
 • mahdollista vain, jos opetusryhmässä on tilaa
 • opetus maksaa 50 e/kurssi (aineopiskelijamaksu, joka maksetaan etukäteen)
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista
 • ei kouluruokailua tai ruokailu vierasruokalipuilla 
2) Yksittäisiä kursseja tai yksittäisiä aineita tenttivät, sovitaan tapauskohtaisesti
 • tenttiminen maksaa 60 euroa + 60 euroa/koe
 • tavallisesti oppiaine kuulustellaan kolmessa osakuulustelussa, jolloin maksu on 240 euroa
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista
 • ei kouluruokailua tai ruokailu vierasruokalipuilla
4) Valmistumisen jälkeen ylioppilastutkintoa täydentävät tai arvosanaa korottavat 
 • opiskelija vastaa itse matka- ja oppikirjakustannuksista
 • kokelas vastaa lakisääteisistä ylioppilastutkintomaksuista
 • jos henkilö haluaa osallistua myös opetukseen (esim. kertauskurssille), opetus maksaa 50e/kurssi. Osallistuminen on mahdollista vain jos ryhmässä tilaa.
 • ei kouluruokailua tai ruokailu vierasruokalipuilla