Iisalmen kaupungin hankinnat

Uusi Iisalmen kaupungin hankintaohje on hyväksytty 24.9.2018 kaupungin valtuustossa.

Pienhankintojen osalta  olemme ottaneet käyttöön HankintaSampo-ohjelman, jonka käyttöönoton ohjeet ja yleistä tietoa löytyy liitteenä Ohjeet -kohdasta.

Iisalmen kaupunki ilmoittaa internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Yleisesti hankinnoista ilmoitetaan kaupungin kotisivujen ohella myös HILMA -ilmoituskanavassa. 

Tarjoajan/ehdokkaan tulisi seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankinnasta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta sekä tarjoajan/ehdokkaan esittämistä lisätietopyynnöistä.

Vireillä olevat tarjouspyynnöt (lisäkysymykset ja vastaukset), Infotilaisuudet
25.6.2020

Iisalmen kaupungin Konserni- ja elinvoimapalvelut (KESTO-hanke) pyytää tarjousta selvitystyöstä, jossa vertaillaan eri jätteenkuljetusjärjestelmien taloudellisia- ja päästövaikutuksia sekä arvioidaan jätteenkuljetusten tulevaisuutta kunnan erilliskeräysvelvoitteiden laajenemisen myötä.

Kaikki uutiset