Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Ikäihmisten neuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Ikäihmisten neuvoston toimintaohjeessa on lisää tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta. 

Ikäihmisen neuvoston toimintaohje, voimaan 1.1.2022.pdf
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.12.2021 § 423.

Iisalmen ikäihmisten neuvoston esite.pdf

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano kaudella 2021-2025

Ikäihmisten neuvosto yhteystietoineen
Yhteystietoja päivitetään ja julkaistaan jäsenten ja varajäsenten toimittamien tietojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 23.8.2021 § 228 ikäihmisten neuvoston jäsenet.

- teknisen toimialan edustajaksi Minna Kesosen ja varaedustajaksi Jyrki Köntän
- sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustajaksi rehtori Tapani Lakaniemen ja varalle vastaava kirjastonhoitaja Minna Koukkari
- kaupunginhallituksen / elinvoima- ja konsernipalvelujen toimialan edustajaksi Kati Åhmanin ja varalle Kirsti Puurusen
- Kaupunginhallitus 13.9.2021 § 300.

sihteeri Hanna Holopainen
Iisalmen kaupunki
Joukolankatu 15, 74120 Iisalmi
040 6195 795
hanna.holopainen@iisalmi.fi