Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Ikäihmisten neuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Alla olevassa linkissä on ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, jossa on lisää tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta.

 Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö, khall. 18.1.2016 § 11

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020.pdf

Neuvoston kokoonpano
Ikäihmisten neuvosto 2017-2021

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.6.2017 § 167 ikäihmisten neuvoston jäsenet kaudelle 2017 - 2021

Jäsen Risto Ryhänen                                         Varajäsen Timo Sonninen                                                                                                                                                  risto.ryhanen@pp.inet.fi                                timppa.sonninen@gmail.com                                                                                                                                                 Puh. 0400 677183                                              Eläkeliiton Iisalmen yhdistys                                                                                                                                       

Jäsen Liisa Rikkilä                                               Varajäsen Aino Tikkanen                                                                                                                liisa.rikkila@gmail.com                                     Iisalmen eläkeläiset ry                                                                                                                                                            

Jäsen Heikki Rönkkö                                        Varajäsen Sirpa Heiskanen                                                                                                                                         heikkitronkko@gmail.com                           sirpah.heiskanen@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Iisalmen eläkkeensaajat ry

Jäsen Kyösti Kauppinen                                 Varajäsen Eija Valkama                                                                                            kyosti51@outlook.com                                   Iisalmen seudun sotaveteraanit ry/Rintamaveteraanit

Jäsen Erkki Hyvärinen                                    Varajäsen Ritva Räsänen                                                                                             erkki.hyvarinen@meili.fi                               Iisalmen seudun sydänyhdistys ry                                                                                                                      

Jäsen Ritva Antila-Mäkinen                        Varajäsen Risto Pehkonen
                                                                                        Ylä-Savon seniorit


Kaupunginhallituksen nimeämänä:
Kati Åhman                                                             varalla Leena Vaarasuo                                                                                                                     kati.ahman@iisalmi.fi                                       leena.vaarasuo@iisalmi.fi

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustajana:

Tuija Sirviö-Lappalainen, vastaava kirjastonhoitaja

Teknisen toimialan edustajana:  

Valinta kesken

varalla Jyrki Könttä, suunnittelupäällikkö

Konsernipalvelujen edustajana:
Tiina Karppinen, hallintojohtaja
varalla Kaisa Kajanus, johdon sihteeri

Ikäihmisten neuvoston sihteeri
Katja Kärkkäinen
katja.karkkainen@ylasavonsote.fi