Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Ikäihmisten neuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Ikäihmisten neuvoston toimintaohjeessa on lisää tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta. 

Ikäihmisten neuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano kaudella 2021-2025

Ikäihmisten neuvosto yhteystietoineen
Yhteystietoja päivitetään ja julkaistaan jäsenten ja varajäsenten toimittamien tietojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 23.8.2021 § 228 ikäihmisten neuvoston jäsenet.

- teknisen toimialan edustajaksi rakennusarkkitehti Lotta Saijonkarin ja varaedustajaksi Jyrki Köntän
- sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustajaksi rehtori Tapani Lakaniemen ja varalle vastaava kirjastonhoitaja Tuija SirviöLappalaisen
- kaupunginhallituksen / elinvoima- ja konsernipalvelujen toimialan edustajaksi Kati Åhmanin ja varalle Kirsti Puurusen
- Ylä-Savon Sote kuntayhtymän edustajaksi hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkosen ja varaedustajaksi kotihoidon päällikkö Tanja Miettisen. Kaupunginhallitus 13.9.2021 § 300.

sihteeri Katja Kärkkäinen
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Meijerikatu 4, 74120 Iisalmi
040 620 7145
katja.karkkainen@ylasavonsote.fi