YLEISTÄ

Iisalmen lyseo on perinteikäs ja nykyaikainen yleislukio, jossa voi rakentaa oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman laajan valinnaisuuden pohjalta. Koulussamme voi painottaa matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä, reaaliaineita, liikuntaa tai kuvataidetta. Vaikka osa ensimmäisen vuoden opinnoista opiskellaan ohjausryhmittäin ryhmäytymisen edistämiseksi, koulumme noudattaa luokattoman lukion periaatteita.

  • opetusryhmän muodostavat ne opiskelijat, jotka ovat valinneet tietyn opintojakson kurssitarjottimelta
  • opiskelija etenee omaa tahtiaan yksilöllisen opinto-ohjelman mukaan
  • luokalle ei voi jäädä
  • opiskelija voi uusia hylätyn opintojakson ja korottaa jo hyväksyttyjä suorituksia
  • opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti
  • lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa

Yli 300 nuoren oppilaitoksena meillä on paljon opintoja kaikissa oppiaineissa. Lukiossa opetettavat oppiaineet on määritelty valtakunnallisessa tuntijaossa. Kaikki oppiaineet on jaettu moduuleiksi, joiden laajuus on 1-3 opintopistettä. Moduuleista on koottu eri laajuisia opintojaksoja opiskeltavaksi. Osa näistä voi olla useamman aineen yhteisiä. Opintojaksot jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin.


LYSEON LUKUVUOSI

Lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin (jaksoon), joiden pituus vaihtelee 7-8 viikkoon. Jokainen periodi päättyy päättöviikkoon, jolloin suoritetaan periodissa opiskeltujen opintojaksojen kokeet. Joissakin opintojaksoissa on kokeiden sijaan normaalia opetusta (esim. kuvataide). Yhdessä periodissa opiskelijalla on yleisimmin kuusi opintojaksoa opiskeltavana. Opiskelija itse päättää, kuinka monta opintojaksoa hän jaksoon haluaa.

Jokaista opintojaksoa opetetaan kolme opetustuokiota (á 75 min) viikossa. Koulupäivää rauhoittaa tunnin mittainen lounastauko klo 10.45-11.45.

LUMA-KESKUS

Lyseo panostaa matemaattis -luonnontieteellisten aineiden opetukseen tarjoamalla runsaasti näiden opintoja. Fysiikan, kemian ja biologian luokat sijaitsevat Luma-keskus Majakassa, jossa on myös koulun auditorio, ruokala ja terveydenhoitajan tilat.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Lyseon kansainvälinen toiminta on vilkasta. Yhteistyökouluja on Italiassa, Saksassa, Venäjällä, Virossa, Espanjassa ja Puolassa. Osallistumme aktiivisesti EU-projekteihin. Lyseolaiset ovat vierailleet mm. Euroscola-tapahtumassa kolme kertaa.

Kansainvälisyyttä voi opiskella muutenkin kuin matkustamalla ulkomaille. Opiskelija voi majoittaa ulkolaisia opiskelijavieraita kotonaan näiden vierailun ajan. Lisäksi lyseossa kansainvälisyyttä voi opiskella myös erillisellä opintojaksolla.

MAHIS

Iisalmen lyseo on mukana Ylä-Savon toisen asteen yhteistyöverkostossa (MAHIS). MAHIS tarjoaa lyseolaiselle mahdollisuuden suorittaa lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon rinnalla ammatillisen tutkinnon neljässä vuodessa. Lisäksi on mahdollista valita opintoja mistä tahansa MAHIS-oppilaitoksesta vaihtojaksolla.