YLEISTÄ

Iisalmen lyseo on perinteikäs ja nykyaikainen yleislukio, jossa voi rakentaa oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman laajan valinnaisuuden pohjalta. Koulussamme voi painottaa matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä, reaaliaineita, liikuntaa tai kuvataidetta. Vaikka osa ensimmäisen vuoden opinnoista opiskellaan ohjausryhmittäin, koulumme noudattaa pääosin luokattoman lukion periaatteita.

  • 1. vuonna osa opinnoista opiskellaan ohjausryhmittäin ryhmäytymisen edistämiseksi
  • opetusryhmän muodostavat ne opiskelijat, jotka ovat valinneet tietyn kurssin/opintojakson kurssitarjottimelta
  • opiskelija etenee omaa tahtiaan yksilöllisen opinto-ohjelmansa mukaan
  • luokalle ei voi jäädä
  • opiskelija voi uusia hylätyn opintojakson ja korottaa jo hyväksyttyjä suorituksia
  • opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti
  • lukion voi suorittaa 2-4 vuodessa

Yli 300 nuoren oppilaitoksena meillä on paljon opintoja kaikissa oppiaineissa. Lukiossa opetettavat oppiaineet on määritelty valtakunnallisessa tuntijaossa. Kaikki oppiaineet on jaettu moduuleiksi, joiden laajuus on 1-3 opintopistettä. Moduuleista on koottu eri laajuisia kursseja/opintojaksoja opiskeltavaksi. Osa näistä voi olla useamman aineen yhteisiä. Kurssit/opintojaksot jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin.


LYSEON LUKUVUOSI

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon (periodiin), joiden pituus vaihtelee 7-8 viikkoon. Jokainen jakso päättyy päättöviikkoon, jolloin suoritetaan jaksossa opiskeltujen aineiden kokeet. Joissakin aineissa on kokeiden sijaan normaalia opetusta. Yhdessä jaksossa opiskelijalla on yleisimmin kuusi oppiainetta opiskeltavana. Opiskelija itse päättää, kuinka monta kurssia jaksoon haluaa.

Jokaista kurssia opetetaan kolme opetustuokiota (á 75 min) viikossa. Koulupäivää rauhoittaa tunnin pituinen lounastauko klo 10.45-11.45.

LUMA-KESKUS

Lyseo panostaa matemaattis -luonnontieteellisten aineiden opetukseen tarjoamalla runsaasti näiden oppiaineiden opintoja. Fysiikan, kemian ja biologian luokat sijaitsevat Luma-keskus Majakassa, jossa on myös koulun auditorio, ruokala ja terveydenhoitajan tilat.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Lyseon kansainvälinen toiminta on vilkasta. Yhteistyökouluja on Italiassa, Saksassa, Venäjällä, Virossa, Espanjassa ja Puolassa. Osallistumme aktiivisesti EU-projekteihin. Lyseolaiset ovat vierailleet mm. Euroscola-tapahtumassa kolme kertaa.

Kansainvälisyyttä voi opiskella muutenkin kuin matkustamalla ulkomaille. Opiskelija voi majoittaa ulkolaisia opiskelijavieraita kotonaan näiden vierailun ajan. Lisäksi lyseossa kansainvälisyyttä voi opiskella myös erillisellä opintojaksolla.

MAHIS

Iisalmen lyseo on mukana Ylä-Savon toisen asteen yhteistyöverkostossa (MAHIS). MAHIS tarjoaa lyseolaiselle mahdollisuuden suorittaa lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon rinnalla ammatillisen tutkinnon neljässä vuodessa. Lisäksi on mahdollista valita opintoja mistä tahansa MAHIS-oppilaitoksesta vaihtojaksolla.