Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupa

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi mm. kaupoissa. Nikotiinivalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinivalmisteita voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu Fimean rekisteriin.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on vähittäismyyntilupa (lääkelaki 54 §). Lupaa haetaan ympäristöterveystarkastajilta, jotka myös valvovat nikotiinivalmisteiden myyntiä. Lupa voidaan myöntää vain sellaisiin myyntipaikkoihin, joihin on myönnetty tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa.  Vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Muiden tupakkalaissa säädettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi tupakointivälineiden tai tupakan vastikkeiden, myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen.


Nikotiinivalmisteiden myyntilupa: Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin

Hakemuksessa on oltava:

1. hakijan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot Suomessa, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tuotteiden myyntipaikan osoite

2. selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä lupahakemus koskee

3. omavalvontasuunnitelma

4. selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista

5. selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä.