Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupa


Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää myyntilupaa (lääkelaki 54 §). Lupa voidaan myöntää vain sellaisiin myyntipaikkoihin, joihin on myönnetty tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa.


Toimi näin:
Vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti.


Hakemuksessa on oltava:

1. hakijan nimi tai toiminimi sekä yhteystiedot Suomessa, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tuotteiden myyntipaikan osoite

2. selvitys siitä, minkä tuotteiden myyntiä lupahakemus koskee

3. omavalvontasuunnitelma

4. selvitys myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista

5. selvitys tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden sijoittelusta myyntipisteessä.