Vesiosuuskunta-avustukset

Iisalmen kaupunki avustaa ja toimii tarvittaessa asiantuntijatahona haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten toteutussuunnittelussa ja rakennushankkeissa.

Avustuksen määrä ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Voit saada tietoa kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista kunnalta.

Puhelinasiointi

Vesiosuuskunta-avustukset

Vesiosuuskunta-avustuksien hakeminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5889022 Puh. +358 40 6741669

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Vesiosuuskunta on alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Harvaan asutuissa kunnissa tai keskustojen ulkopuolella vesiosuuskunnat täydentävät kunnan vesilaitoksen toimintaa.

Vesiosuuskunnat voivat toimintansa alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta. Lisäksi ne voivat hakea valtion tai Euroopan unionin investointitukea.

Kunta voi toimia osuuskunnan lainan takaajana, kustantaa suunnittelua ja toimia neuvojana. Kunta ei rahoita vesiosuuskunnan normaalin toiminnan ylläpitoa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119