Valtuusto päättää kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Kaupunginhallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen lautakunnalle tai viranhaltijalle.

Useiden maksujen perusteista säädetään laissa tai asetuksessa.

Tältä sivulta löydät kootusti kaikki Iisalmen kaupungin voimassa olevat maksut ja taksat.