MENESTYNEIDEN IISALMELAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Iisalmen kaupunki palkitsee menestyneitä urheilijoita kahdella tavalla:

1. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan myöntämät apurahat ja toimihenkilöiden palkitseminen

Apurahat julistetaan haettavaksi erillisellä kuulutuksella loppuvuodessta ilmoitettavaan ajankohta mennessä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta täsmentää tarvittaessa vuosittain apurahojen myöntämiskriteereitä päätöksenteon yhteydessä, johtuen mm. käytössä olevista määrärahoista ja hakemusten määrästä. Urheilijoiden lisäksi palkitaan vuoden seurajohtaja, vuoden valmentaja ja vuoden ohjaaja muulla tavalla kuin rahallisesti.

Myöntämiskriteerit

 • Palkittavan on oltava kilpailuhetkellä kirjoilla Iisalmessa tai edustettava iisalmelaista järjestöä.
 • Apurahoja jaettaessa huomioidaan yksilön/joukkueen saavutukset, sarjataso, lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen.
 • Apurahat kohdistetaan 15-34-vuotiaisiin urheilijoihin.
 • Esityksen urheiluapurahoista, seurajohtajasta, valmentajasta ja ohjaajasta tekevät järjestöt erillisellä lomakkeella (yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemusta)
 • Esityksen tulee olla järjestön allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tekemä.
 • Vuoden ohjaajan palkitsemista voi hakea sekä liikunta- että nuorisojärjestöt. Ohjaaja voi olla vapaaehtoistyöntekijä tai iltaohjaaja, mutta ei päätoimisessa suhteessa järjestöön.
 • Palkitsemisesta päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyvinvointijaoston esityksestä.

2. Kaupunginhallituksen myöntämät stipendit erityisestä kansainvälisestä menestyksestä yleisessä sarjassa

Myöntämiskriteerit

 • Palkittavan on oltava kilpailuhetkellä kirjoilla Iisalmessa
 • Palkittava urheilulajin (Olympia- paralympialajit) on oltava mukana säännöllisessä kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja järjestöllä on oltava voimassa oleva anti-doping sopimus.
 • Palkittaessa voidaan huomioida myös sellaisia urheilijoita, jotka palkitsemishetkellä eivät asu Iisalmessa eivätkä edusta iisalmelaista urheiluseuraa. Tällaisia voivat olla esim. sellaiset urheilijat, jotka tekevät Iisalmea tunnetuksi suorituksillaan kansainvälisen huippu-urheilun parissa, mutta eivät esimerkiksi ulkomailla asumisen juohdosta ole kirjoilla Iisalmessa tai edusta iisalmelaista seuraa.
 • Jos sama urheilija saavuttaa samassa kilpailutapahtumassa useita mitaleja, huomioidaan niistä paras ja palkitsemistasoa voidaan korottaa päätöksenteon yhteydessä.
 • Stipendin suuruus määräytyy kilpailutapahtuman tason ja menestyksen mukaan seuraavasti:

Urheilijan saavutus

1. Olympialaiset tai paralympilaiset          Yksilö     Joukkue

     Kultamitali                                                 8 000     4 000     

     Hopeamitali                                              6 000     3 000

     Pronssimitali                                             5 000     2 500

2. Maailmanmestaruuskilpailut

     Kultamitali                                                 6 000     3 000     

     Hopeamitali                                               5 000     2 500

     Pronssimitali                                             4 000     2 000

2. Euroopan mestaruuskilpailut

     Kultamitali                                                 4 000     2 000     

     Hopeamitali                                              3 000     1 500

     Pronssimitali                                             2 000     1 000

 

Hyvinvointijaosto 17.03.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.03.2021
Kaupunginhallitus 29.03.2021