Asemakaava-alueen laajennus ja asemakaavan muutos Peltosalmen teollisuusalueella

Asemakaavalla selvitettiin Peltosalmen teollisuusalueen laajentamismahdollisuudet etelän suuntaan. 

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 20.12.2021­–21.1.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 10.1.2022.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta päätti 23.2.2022 § 33 asettaa alueelle laaditut kaavaluonnosvaihtoehdot nähtäville. Luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 7.–25.3.2022 ja esittely- ja kuulemistilaisuus järjestettiin 15.3.2022. 

Luonnosvaiheessa saatu palaute käsiteltiin. Kaava-alueella tehtiin lisäselvityksiä kesän ja syksyn aikana. 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 283 päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 12.12.2022-10.1.2023. Ehdotuksesta saatu palaute käsiteltiin.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 13.3.2023 § 19

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston päätös sai lainvoiman 21.4.2023. Kaava on voimassa.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi(at)iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki(at)iisalmi.fi

 

AK 382_sijainti.jpg