Opetus ja koulutus

Suomessa lapsilla on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta. Sitä tarjotaan päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa.
Ennen kouluun menoa lapsella on oikeus esiopetukseen.

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on oppivelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että lapsilla on velvollisuus hankkia perusopetus, yleensä peruskoulun kautta. Oppivelvollisuus päättyy sinä vuonna, kun nuori täyttää 18 tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).  .

 

Tästä pääset Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen sivuille.
Tästä pääset Iisalmen kaupungin perusopetuksen sivuille.