Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat kulttuurikeskuksessa käyntiosoite Riistakatu 13.  Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja vastaa asiakaspalvelusta asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta hoitopaikan myöntämiseen saakka. Palveluohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatustoimistossa teitä palvelevat varhaiskasvatusjohtaja, palvelu- ja perhepäivähoidonohjaaja sekä maksu-ja laskutusasioissa toimistosihteerit.

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Iisalmessa toimii 7 kunnallista päiväkotia ja 30 omassa kodissaan töitä tekevää perhepäivähoitajaa. Lisäksi palveluja tarjoavat yksityiset palveluntuottajat.

Päiväkodit ovat avoinna klo 6.30 -17.00, tarvittaessa klo 18.00 saakka. Paloisten päiväkoti on avoinna noin klo 22.00:een. Malminrannan päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista vuorohoitoa.

Varhaiskasvatuksessa tehdään lapselle yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA - AJATUS

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Toimintamme lähtökohtia ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä kasvatuskumppanuus perheiden kanssa.

Vuosikello

 

Yhteystiedot

Miettinen Marjatta

varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Riistakatu 13
040 660 8891
marjatta.miettinen@iisalmi.fi

Rautaparta-Pennanen Kaija

varhaiskasvatusjohtaja
Riistakatu 13
040 543 4982
kaija.rautaparta-pennanen@iisalmi.fi