IISALMEN HARRASTAMISEN MALLI

Iisalmen kaupunki on ollut mukana Suomen harrastamisen mallissa mukana hankkeen pilotoinnista eli keväästä 2021 lähtien.  OKM:n tukeman hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

 Suomen ja Iisalmen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Jokaisella Iisalmen peruskoululla, 10 alakoulua ja yläkoulu, on oma IHMe-harrastuslukujärjestyksensä. Toiminta on avoinna kaikille ja oppilas voi osallistua ryhmiin henkilökohtaisen avustajan, tukihenkilön tai aikuisen harrastuskaverin kanssa. Tärkeä osa toimintaa on etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei ole ennestään yhtään harrastusta.  Osassa IHMe-ryhmiä on osallistujille tarjolla maksuton välipala. 

Yhdessä laajan monialaisen toimijaverkostomme kanssa olemme onnistuneet luomaan toimivan Iisalmen harrastamisen mallin kokonaisuuden. Harrastusten pariin on saatu lapsia ja nuoria, joilla ei ole muuta mahdollisuutta harrastaa. Myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita harrastaa IHMe-ryhmissä. AVI:n 100 000€:n tuella IHMe jatkuu myös kaudella 2023-2024.

Hanketarinamme voit lukea AVI:n nettisivulta. 

Iisalmen Harrastamisen malli - hanketta koordinoi liikuntasuunnittelija Elina Juntunen elina.juntunen@iisalmi.fi

Kauden 2023-2024 IHMe lukujärjestykset julkaistaan elokuun aikana. Uusi kausi alkaa viikolla 35.

 

IHMe logo harrastukset.jpg

AJANKOHTAISTA
Elämäni kunnossa luistelu.png
20.11.2023

Jäähallin viereinen tekojää on avoinna kaikille

Kaikki uutiset