IISALMEN HARRASTAMISEN MALLI

Iisalmen kaupunki on ollut mukana Suomen harrastamisen mallissa mukana hankkeen pilotoinnista eli keväästä 2021 lähtien.  OKM:n tukeman hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

 Suomen ja Iisalmen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Jokaisella Iisalmen peruskoululla, 10 alakoulua ja yläkoulu, on oma IHMe-harrastuslukujärjestyksensä. Toiminta on avoinna kaikille ja oppilas voi osallistua ryhmiin henkilökohtaisen avustajan, tukihenkilön tai aikuisen harrastuskaverin kanssa. Tärkeä osa toimintaa on etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei ole ennestään yhtään harrastusta.  Osassa IHMe-ryhmiä on osallistujille tarjolla maksuton välipala. 

Yhdessä laajan monialaisen toimijaverkostomme kanssa olemme onnistuneet luomaan toimivan Iisalmen harrastamisen mallin kokonaisuuden. Harrastusten pariin on saatu lapsia ja nuoria, joilla ei ole muuta mahdollisuutta harrastaa. Myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita harrastaa IHMe-ryhmissä. AVI:n 110 000€:n tuella IHMe jatkuu myös kaudella 2022-2023.

Hanketarinamme voit lukea AVI:n nettisivulta. 

Iisalmen harrastamisen mallin ryhmät pyörivät syyskaudella 29.8.-16.12. ja kevätkaudella 9.1.-26.5.2023. Lomien aikaan toiminta on tauolla.

Iisalmen Harrastamisen malli - hanketta koordinoi liikuntasuunnittelija Elina Juntunen elina.juntunen@iisalmi.fi

 

IHMe logo harrastukset.jpg

AJANKOHTAISTA
thumbnail_IMG_1945.jpg
10.1.2023

Tapaamisen keskiössä lasten ja nuorten kohtaaminen sekä harrastajamäärien kasvattaminen

IHMe logo.jpg
9.1.2023

Peruskoululaisille on tarjolla kymmeniä maksuttomia ohjattuja ja omatoimisia harrasteryhmiä

Kaikki uutiset