IISALMEN HARRASTAMISEN MALLI

Iisalmen kaupunki oli mukana Suomen harrastamisen mallin pilotissa keväällä 2021. Pilotoinnin jälkeen hanke jatkuu lukukaudella 2021-2022.  OKM:n tukeman hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Tärkeä osa toimintaa on etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on löytää ne lapset ja nuoret, joilla ei ole ennestään yhtään harrastusta. Suomen ja Iisalmen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Jokaisella Iisalmen peruskoululla, 10 alakoulua ja yläkoulu, on oma IHMe-harrastuslukujärjestyksensä. Oppilas voi osallistua toimintaan henkilökohtaisen avustajan, tukihenkilön tai aikuisen harrastuskaverin kanssa.

Iisalmen Harrastamisen malli - hanketta koordinoi liikuntasuunnittelija Elina Juntunen elina.juntunen@iisalmi.fi

 

IHMe logo harrastukset.jpg