Iisalmi on mukana Terve Kunta -verkostossa

Iisalmi hyväksyttiin Terve Kunta -verkostoon 17.6.2019. Terve Kunta-verkoston pääteemat vuosina 2021-2024 ovat:

  • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen integroimisessa osaksi kuntastrategioita ja strategista johtamista erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • Hyvinvointitalousajattelun vahvistamisessa kunnissa
  • Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyössä ja yhdyspinnoilla sote-uudistuksen toimeenpanon edetessä
  • Järjestöyhteistyössä ja -tiedon hyödyntämisessä sekä muissa ajankohtaisissa teemoissa
  • THL:n verkkokoulujen käyttöönotossa ja koulutuksien hyvissä käytännöissä
  • Verkoston toiminnan kehittäminen jäseniä tukevaksi ja aktiiviseksi verkostoksi

Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Tavoitteena Terve Kunta verkostossa on tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenmahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä kuntien ja seutukuntien välillä, että valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Terve Kunta –verkosto toteuttaa WHO:n Healthy Cities ohjelmaa.

Tutustu tarkemmin Terve Kunta -verkoston verkkosivuilla.

Terve_Kunta_verkosto.png