Iisalmi on mukana Terve Kunta -verkostossa

Iisalmi hyväksyttiin Terve Kunta -verkostoon 17.6.2019. Terve Kunta-verkoston pääteemoina vuosina 2017 – 2020 ovat kuntien tukeminen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä kuntalain ja terveydenhuoltolainvelvoitteiden toimeenpanossa, hyvinvointikertomuksen valmistelussa sekä verkoston toiminnan kehittäminen jäseniä tukevaksi ja aktiiviseksi verkostoksi.

Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia.

Tavoitteena Terve Kunta verkostossa on tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenmahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä kuntien ja seutukuntien välillä, että valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Terve Kunta –verkosto toteuttaa WHO:n Healthy Cities ohjelmaa.

Tutustu tarkemmin Terve Kunta -verkoston verkkosivuilla.

Terve_Kunta_verkosto.png