Mansikkaniemen koululle hankittiin prosenttitaidetta ns. kohdennettuna tarjouskilpailuna. Projektiin valittiin kaksi eri tahoa taidetta toteuttamaan: Partanen & Lamusuo sekä Sirpa Miettinen. Taidetta toteutettiin koulun ulkoseiniin, sisälle lattioihin sekä aulatilaan.

Partanen & Lamusuon teokset

Partanen & Lamusuo ovat kuopiolainen arkkitehti-taiteilija -työpari, jonka toteuttamat julkiset tila- ja ympäristöteokset tulevat lähelle ihmistä ja ovat läsnä heidän arjessaan. Teoksia on suunniteltu niin päivä- kuin vanhainkoteihinkin, niin elokuvateattereihin kuin maantienkin varrelle. Monet teoksista ovat hakeneet vaikutteita ihmisiltä, joiden elämää ne erityisesti koskettavat: vanhainkodin asukkaiden kuvista ja tarinoista tai lasten leikkimisen ilosta. Osaan toteutuksista liittyy toiminnallinen ulottuvuus: teos kutsuu koskemaan ja kokeilemaan samalla, kun se antaa rakennukselle ilmettä ja tunnistettavuutta.

Mansikkaniemen koulun sisäpuolelle Partanen & Lamusuo toteutti seitsemänosaisen lattiataideteoksen Alli, Juhani ja Sven Tuuva. Aula- ja käytäväalueille levittyvän teoksen osista kolme sijaitsee yläkerrassa ja neljä alakerrassa. Teoksessa on hyödynnetty alueen historiaa: vaikutteita teokseen on otettu Alli Nissisen runosta Jänis istui maassa, Juhani Ahon romaanista Rautatie sekä Sven Tuuvan taistelusta Koljonniemellä. Teos on suunniteltu innostamaan lapsia käyttämään kuvioita pelialustoina.

Näin tekijät kertovat lattiataideteosten toteutuksesta:

Lattiateoksen toteutustapa on täysin uusi: teoksen materiaalina on käytetty lattiamassaa, jonka käyttöä tutkimme yhdessä Sika Finlandin ja Pinnoitus Paukkosen kanssa. Ensin lattialle levitettiin pohjaväri, jonka päälle sitten piirrettiin erilaisia kuvioita taiteilijoiden tekemien luonnosten mukaisesti. Teoksen toteutusta oli syytä harjoitella, sillä materiaalin työstöaika oli 15 minuuttia. Lopulliseen muotoonsa teos jähmettyi 30 minuutissa, joten virheliikkeisiin ei ollut varaa. Kiitos vielä erinomaisille kumppaneillemme saumattomasta yhteistyöstä!

Julkisivuun Partanen & Lamusuo suunnitteli kaksiosaisen teoksen, joka on saanut innoituksensa Mansikkaniemen historiallisesta alueesta ja perinteisestä puurakentamisesta. Lähtökohtana ovat perinneladonnat, joita on käytetty mm. Iisalmen puukirkon seinissä ja ovissa. Arkkitehtisuunnittelun kohteeseen toteutti Siren Arkkitehdit Oy.

Teokset valmistuivat keväällä 2023.

Sirpa Miettinen: Alli Nissisen nurkkaus

Sirpa Miettinen on kuopiolainen kuvataiteilija, jolla on useita palkittuja ympäristö- ja yhteisötaideteoksia. Miettinen kuvaa taidettaan näin: 
”Teoksissani keskeisiksi sisällöiksi ovat nousseet ympäristö ja yhteisö. Koen teosten olevan kommunikointivälineitä ympäristön, yhteisön ja taiteiljan välillä. Haluan tutkia tätä vuorovaikutusta. Tunnen vastuuta ympäristöstä ja sen kehityksestä, toivon löytäväni aina tilanteeseen ja ympäristöön sopivan tavan lähetyä tätä kenttää. Suosin kierrätysmateriaaleja, ei- fyysisiä teoksia, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta”.
Ympäristö- ja yhteisötaiteessa keskeisiksi sisällöiksi ovat nousseet vuorovaikutteisuus, osallistuvuus ja kierrätysmateriaalit. Miettisen teoksia on muun muassa Kuopion taidemuseon kokoelmissa.

Miettisen immersiivinen valotaideteos on nimeltään Alli Nissisen nurkkaus. Valotaideteos valmistui huhtikuussa 2023. Alli Nissisen -nurkkaus teoksen idea syntyi alueen runsaasta kulttuurihistoriasta; paikallisesta voimanaisesta, Alli Nissisestä. Teos hyödyntää uusinta tutkimustietoa älykkäästä ja vähähiilisestä ihmisen toimintaan mukautuvasta valotaiteesta. Valo taideteoksen materiaalina vaikuttaa monella tasolla hyvinvointiin, erityisesti pimeänä vuodenaikana, jota meillä on maantieteellisestä sijainnista johtuen paljon myös keväällä ja kesällä. Alli Nissisen -nurkkaus teoksessa on teemana kulttuuri, oppiminen ja vaikuttaminen teemoilla ”LASTEN PARLAMENTTI”,  ”LASTEN ESIINTYMISLAVA” ja ”VALOVERSTAS”. Lattiaan heijastettu ja seinän alaosasta nouseva valoteos rajaa pääsisäänkäynnin vastapäätä alueen, jota voidaan käyttää monella tapaa yhteisöllisenä aktivoivana tilana. 

Kuvagalleria