Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Iisalmen kaupungin tuotanto- ja palvelukeittiöt tarjoavat perinteisiä suomalaisia ruokalajeja. Kouluateriat järjestetään joskus juhla-aterioiksi.

Iisalmen kaupungin ruokapalvelun tavoitteena on varmistaa asiakastyytyväisyyskyselyillä, että ruokalajit ovat mieleisiä ja maistuvia.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Mikäli koululainen tarvitsee erityisruokavalion, hän saa sen ravitsemusterapeutin, terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella.

Päiväkotiin toimitetut todistukset käyvät myös koulussa. Eettinen ruokavalio saadaan, kun kysymyksessä on uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät todistukset. Kasvisruokavalio toteutetaan, jos sitä noudatetaan kotonakin. Erityisruokavalion tarve selvitetään ennen kouluun tuloa.

Lapsen iän myötä ruoka-aineallergiat vähenevät. On tärkeää ilmoittaa niistä ruokapalveluun. Ruokavalioon tulevat lievennykset koituvan lapsen parhaaksi.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Linkit

Ruokalistat

Verkkosivulta näet ajan tasalla olevat Iisalmen kaupungin ruokapalveluiden ruokalistat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Koulukuljetukset

Katso tiedot

Yksityinen varhaiskasvatus

Katso tiedot

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut