Ylä-Savon musiikkiopiston muskarit

 Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää varhaisiän musiikkikasvatusta, tuttavallisemmin muskaria, Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Muskari on tarkoitettu alle kouluikäisille noin 0-6 -vuotiaille ja musiikin valmentava opetus noin 6-10 –vuotiaille lapsille. Opetusta on 45min/vko, 35 krt/lukuvuosi. Lukukausimaksu on 85e/syksy ja 85e/kevät. Jos lapsia on perheestä useampi, sisaralennus on 25%.

 

Kaikilla muskaritunneilla tutustutaan monipuolisesti musiikin maailmaan ilon ja elämyksien siivittämänä. Muskarissa opitaan musiikin perustaitoja laulaen, leikkien, loruillen, rytmitellen, liikkuen ja kuunnellen. Muskari kehittää sosiaalisia taitoja, herättelee luovuutta ja tukee kehitystä kokonaisvaltaisesti. Se auttaa rakentamaan hyvää musiikkisuhdetta ja tervettä itsetuntoa. Opetukseen sisältyy esiintyminen vähintään kerran lukukaudessa. Ohjelmisto sisältää niin uusia, kuin tuttujakin lauluja ja loruja!

Ilmoittautuminen: https://iisalmi.inschool.fi/browsecourses

 

Masumuskari: odottavalle äidille noin raskausviikolta 20 alkaen

Masumuskaria ei järjestetä joka lukuvuosi. Sikiön kuuloaisti alkaa toimia jo noin 16 raskausviikolta ja ääniin reagoiminen noin viikolla 26. Masumuskarissa avataan yhteyttä äidin ja lapsen välille musiikin, laulun, soiton ja liikkeen avulla. Ryhmässä saadaan vertaistukea, sekä harjoitellaan lauluja, jotka ovat sitten valmiina käyttöön ja lapsellekin ennestään tuttuja syntymän jälkeen. Lisäksi rentoudumme, haemme hyvää mieltä ja oloa, sekä tutustumme synnytyslauluun. Synnytyslaulun tarkoituksena on toimia äidin työkaluna rentoutumisessa synnytyksen aikana. Siinä ei tarvita laulutaitoa, vaan oman äänen käyttämistä harjoitellaan kehon rentouttamiseen. Syntymän jälkeen ryhmässä jatketaan vauvan kanssa.

 

Vauvamuskarit: 0-1 -vuotiaat

Vauvamuskarissa koetaan ja tehdään musiikkia yhdessä vanhemman ja muun ryhmän kanssa. Uteliaisuus musiikkia ja äänimaailmaa kohtaan herää. Muskarista saadaan aineksia lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ja työkaluja omaan arkeen lapsen kanssa. Muskari tukee lapsen kehitystä monin tavoin, esimerkiksi puheen, ajattelun ja sosiaalisien taitojen kehittymisen osalta. Soitto- tai laulutaitoja ei tarvita, sopii kaikille!

 

Taaperomuskarit: 1-2 -vuotiaat

Taaperoikäisten muskarissa koetaan musiikin ilo leikinomaisesti. Ryhmissä harjoitellaan tapoja liikkua musiikin mukana, soitetaan rytmi- ja laattasoittimia, lauletaan, kuunnellaan ja loruillaan. Musiikillista maailmankuvaa avarretaan eri aistien avulla tutkimalla ja kokeilemalla, kielelliseen kehitykseen saadaan tukea lauluista ja loruista. Musiikin elementtejä opitaan vastakohtaparien (hiljainen/voimakas, hidas/nopea jne) avulla. Lapsi käy muskarissa aikuisen kanssa. Soitto- tai laulutaitoja ei tarvita, sopii kaikille!

 

Leikki-ikäisten muskarit: 3-6 -vuotiaat

Leikki-ikäisten ryhmissä liikumme sadun ja mielikuvituksen maailmassa, lapsen ajatusmaailmasta käsin musiikin mahdollisuuksia tutkien. Eri taiteenlajit integroituvat opetuksessa luovasti musiikin, oman keksimisen ja ohjauksen mukana. Ryhmissä käytetään monipuolisesti erilaisia rytmi- ja laattasoittimia, kanteleita, pianoa, ukuleleja sekä nokkahuiluja. Tutustumme mahdollisuuksien mukaan myös muuhun musiikkiopiston toimintaan.

 

Soittomuskari: 5-6 -vuotiaat

Soittomuskari on toiminnaltaan samankaltaista kuin leikki-ikäisten muskarikin, mutta lisäksi vuoden aikana syvennytään tutustumaan ja soittamaan tiiviimmin kanteletta, rumpuja, ukulelea sekä nokkahuilua. Tavoitteena on oppia soittamisen alkeita, oikeat soittoasennot sekä muutamia helppoja lauluja soittimilla itse säestäen. Tärkeintä on musiikista ja yhdessä tekemisestä nauttiminen!

Musiikin valmentava opetus: 6-7 -vuotiaat


Musiikin valmentavaa opetusta ovat soitinesittelymuskari, pianomuskari, kantelemuskari ja ukulelemuskari. Ryhmien tarjonta voi vaihdella vuosittain. Opetuksen tarkoituksena on tutustua erilaisiin soittimiin ja musiikkiopiston toimintaan, saada valmiuksia soittoharrastuksen aloittamiseen ja oppia soittamisen alkeita. Ryhmissä opitaan musiikkia elämyksien ja kokemuksellisuuden avulla. Leikinomaisuus on edelleen vahvasti läsnä ja muskarin työtavat (laulu, leikki, loru, rytmi, liike, kuuntelu) tekevät oppimisesta hauskaa!

 

Pianomuskari  (5-7 -vuotiaat)

Tavoitteena tutustuttaa lasta soittimen pariin ja perehdyttää pianonsoiton alkeisiin. Musiikkileikkikoulun työtavat ja tavoitteet ovat edelleen vahvasti mukana opetuksessa; joka toinen viikko olemme yhdessä ryhmässä (45 min) ja joka toinen viikko 15 minuuttia pareittain. Tällöin soitamme pianoläksyjä ja etsimme oikeat soittoasennot. Kotona olisi hyvä olla piano. Ryhmään mahtuu 6 lasta.

 

Soitinesittelymuskari (6-8 -vuotiaat), Soitinkaruselli

Soitinkarusellissa pääset tutustumaan huiluun, kanteleeseen, selloon ja vaskipuhaltimiin. Opetus tapahtuu pienryhmissä, esimerkiksi kaverin kanssa pareittain. Kevätlukukauden ajaksi pääset soittamaan sitä soitinta, josta pidit eniten. Ryhmä on suunnattu 6-8 -vuotiaille. Karusellissa pyörivät soittimet saattavat vaihdella vuosittain.