Kaupunkipyörät

Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä (YSAO) sopivat yhdessä KaaKau Oy:n kanssa mobiilisovelluspohjaisen kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnasta Iisalmeen kesäksi 2019 sekä 2020 pyöräilykaudeksi.

Pyöriä saatiin Iisalmeen 20 kpl ja ne sijoitettiin aluksi kuudelle eri asemapaikalle (Tori, Kulttuurikeskus, Kankaan urheilupuisto, Rautatieasema, Citymarket ja Prisma). Myöhemmin kesällä asemia lisättiin kaksi (Lippuniemi ja Makkaralahti).

Kaupunkipyörän saa käyttöönsä lataamalla Donkey Republic -sovelluksen ja liittämällä siihen maksukorttinsa tiedot. Pyörien vuokrahinta riippuu käytettävästä ajasta, esimerkiksi puolen tunnin ajoaika maksaa 1,50 €, enemmän pyöräilevän kannattaa hyödyntää kuukausijäsenyyttä. Sovelluksen avulla käyttäjä näkee vapaiden pyörien sijainnit sekä avaa ja lukitsee valitun pyörän älylukon. Samaa sovellusta voi hyödyntää kaikissa kaupungeissa, joissa on käytössä Kaakaun tai Donkey Republicin kaupunkipyöräjärjestelmät, ympäri Eurooppaa.

Syksyksi 2019 kaupunkipyöräjärjestelmä siirtyi kaikkien käytöstä YSAO:n ja Savon ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan maksuttomaan käyttöön. Kaudella 2020 pyöriä oli käytössä 35 kpl.

Kaupunkipyörät edistävät kaupungin älykästä ja kestävää liikkumista, ne tuovat vähähiilisen vaihtoehdon autoilulle, niin työmatkoilla kuin vapaa-ajallakin sekä kannustavat liikkumaan.kaakaulogo-300x182.png      Ysao_logo-19.pngdonkey republic.png
 
Biojätteen keräyspiste

Iisalmen Omakotiyhdistys ry ja KierRe-hanke pilotoivat kesällä 2019 biojätteen yhteiskeräystä.

Biojätteen kierrätys, kuten muidenkin yhdyskuntajätejakeiden kierrätys vaati tehostamista, jotta EU:n ja Suomen kierrätystavoitteisiin päästäisiin.

Iisalmessa ei nykyisellään juurikaan ole biojätteen erilliskeräystä yksittäisistä kotitalouksista. Ylä-Savon jätehuoltomääräysten asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteissa biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin, kun kiinteistön huoneistojen lukumäärä on viisi tai enemmän. Muut kiinteistöt, jotka sijaitsevat hyötyjätteiden keräysreiteillä, mutta joita edellinen velvoite ei koske, voivat halutessaan sopia kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Erilliskeräysvelvoite ei koske sellaisia kiinteistöjä, joilla syntynyt biojäte kompostoidaan. (Ylä-Savonjätehuoltomääräykset, sivu 21.)

Pilotilla haluttiin tuoda erilliskeräyksen vaihtoehto asukkaiden tietoisuuteen ja se, kuinka yhteiskeräyksen avulla voidaan tehostaa helposti omaa kierrätysastetta ja säästää kustannuksissa, niiden jakaantuessa monen talouden kesken.


Iisalmen Omakotiyhdistys ry.JPG

 
Tuo ja vie -kontti

Ylä-Savon jätekeskuksella on avattu hyväkuntoisten kodintavaroiden tuo ja vie -piste toukokuussa 2019. Piste on avoinna jätekeskuksen aukioloaikoina ma-pe klo 7.30-17.30.

Pisteen tarkoitus on olla toimiva tavaroiden uudelleenkäyttöä helpottava palvelu. Asiakas voi jättää hänelle tarpeettoman, käyttökelpoisen kodintavaran pisteeseen. Jos asiakas näkee pisteessä jotain tarpeellista, voi hän viedä sen mukanaan ja antaa sille lisää käyttöikää.  Palvelu on tarkoitettu kotitalouksille ja tavarat omaan käyttöön – ei myyntiin.

Hyväkuntoisten kodintavaroiden tuo ja vie pisteellä asioidessa toimitaan samalla tavalla kuin jätekuormaa tuodessa: Asiakkaan on AINA ensimmäiseksi ilmoittauduttava jätekeskuksen toimistolla, toipa hän tavaraa tuo ja vie pisteelle tai jos hän on vain katsomassa, löytyykö pisteeltä jotain käyttökelpoista.

Kokeilua on päätetty jatkaa toistaiseksi.

Lisätietoja:

Mika Jauhiainen, neuvoja-tiedottaja, Ylä-Savon Jätehulto Oy

Kierrätyskatu 15 74140 Iisalmi, puh. 040 527 3014

mika.jauhiainen@ylasavonjatehuolto.fi

Ylä-Savon Jätehuolto logo.png

 
Iisalmen kaupungin sähköauto latauksessa

Iisalmen kaupunki on hankkinut (2018) täyssähköauton (Vokswagen e-Golf) henkilökunnan yhteiskäyttöautoksi. Autoa voivat käyttää Iisalmen kaupungin palveluksessa olevat virka- ja työsuhteiset henkilöt virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvillä matkoilla.

Iisalmen kaupunki hankki kesällä 2018 ensimmäiset julkiset sähköautojen latauspisteet. Kolme latausasemaa sijaitsevat torin pysäköintialueen Satamakadun puoleisella reunalla ja ne mahdollistavat enimmillään kuuden auton yhtäaikaisen lataamisen.

Latauspisteet kuuluvat Väreen valtakunnalliseen Väre lataus -palveluun ja Iisalmen laitteet ovat ns. asiointilataukseen soveltuvia, puolinopeita yksiköitä. Yhden latauspisteen maksimiteho on yhdellä ladattavalla ajoneuvolla 22 kilowattia ja mikäli käytössä on pisteen molemmat paikat, latausteho ladattavaa sähköautoa kohden puolittuu. Maksimiteholla tunnin latauksella keskivero sähköautolle saadaan noin 120 kilometriä uutta ajomatkaa.

Latausasemien käytön ja latausmaksujen suorittamisen osalta lisätietoja löytyy täältä.


Väre voimapiste.png

 
Kaksi sähköpyörää
 Iisalmen kaupungin henkilöstön työajot hoituvat tarvittaessa myös sähköavusteisilla polkupyörillä, kun KierRe-hanke hankki kaksi sähköavusteista polkupyörää (Merkki: Trek Verve+) Iisalmen kaupungin henkilöstön yhteiskäyttöön.

Sähköpyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä ja tarkoitettu henkilöstön työpäivän aikana tehtäviä työmatkoja varten. Sähköavustus toimii pyörää poljettaessa ja sen tasoa voi säätää haluttuun voimakkuuteen. Pyöräily sähköpyörällä on kevyempää kuin tavallisella polkupyörällä, jolloin virka- ja työtehtävien ajot hoituvat nopeasti, mutta hikoilematta. Pyörän huippunopeus sähköavustetta käytettäessä on 25 km/h.


 
PiggyBaggy-logo

PiggyBaggy -kimppakyytipalvelua kokeiltiin osana KESTO-hanketta syksyllä 2020. Palvelu toimii yli kuntarajojen ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi matkoilla työpaikalle, kauppaan tai harrastuksiin. Kimppakyytikokeilun tarkoituksena on helpottaa liikkumista harvaan asutuilla alueilla sekä lisätä yksityisten autojen käyttöastetta, samalla vähentäen autoilusta aiheutuvia liikennepäästöjä. PiggyBaggy-palvelu on nyt nimeltään Kimppakyydit ja löytyy osoitteesta Kimppakyyti töihin, arkeen ja reissuille - Kimppakyydit.com 

Nopeat kokeilut

KierRe-hanke haki nopeita ja ketteriä kiertotalouden kokeiluehdotuksia toteutettavaksi Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.  Nopeissa kokeiluissa tuotetta, palveluaihiota tai toimintamallia kokeiltiin käyttäjien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikeassa käyttöympäristössä.


Preventos Informatics Oy:n nopeassa kokeilussa Iisalmessa oli tavoitteena rakentaa kiinteistöjen vesijärjestelmän sekä kunnallisen vedenjakeluverkoston vuoto- ja hukkavesien määrän selvittämiseen tarvittava reaaliaikainen tietojärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan selvittää päivittäinen vuotovesimäärä perustuen jatkuvatoimiseen paine- ja virtaamamittaukseen sekä näiden tietojen jatkuvaan analysointiin. Kohteena olivat yksi Petterinkulman kerrostalokohde sekä Iisalmen Veden vedenjakeluverkoston osa.

Tässä nopeat kokeilut projektissa järjestelmän testaaminen saatiin erittäin hyvään vauhtiin ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää tehokkaasti jatkokehittämisessä.

 

Lisätiedot vesivuotomäärä-kokeilusta:

Teemu Räsänen, Preventos Informatics Oy, puh. 050 430 4111, teemu.rasanen@preventos.fi


preventos_logo_375px.png

 

Toimi-säätiön nopean kokeilun tavoitteena oli selvittää, olisiko tavaralainaamo-toiminnalle Iisalmessa konkreettisia edellytyksiä sekä kokeilla kaupunkipyörä-lainausta pienimuotoisesti. Säätiö pyysi mm. netti- ja Facebook-sivujensa kautta kuntalaisilta käytettyjä polkupyöriä lahjoitettavaksi lainaamotoimintaa varten. Nuoret kesätyöntekijät kokosivat ja korjasivat lahjoitetuista pyöristä lainaamoon tulevat pyörät ja lopuksi pyörät maalattiin Iisalmen kaupungin markkinoinnissa käytettävällä sinisellä sävyllä.

Pyöriä vietiin torille yhteensä 14 kappaletta. Opastetaulussa ohjeistettiin pyörien olevan vapaasti kaupunkilaisten ja turistien käytössä, kunhan palauttaa pyörän saman päivän aikana telineeseen. Pyörä olivat lainattavissa heinä-elokuun välisen ajan kesällä 2018.

Pyörät herättivät kiinnostusta niin kuntalaisten kuin mediankin keskuudessa. Osa pyöristä hävisi kokeilun kuluessa, Toimi-säätiölle pyöriä palautui kokeilun päätyttyä kuusi kappaletta.

 

Lisätiedot kaupunkipyörälainaamo-kokeilusta:

Hanna-Leena Tela, Toimi-säätiö, puh. 040 528 1029, hanna-leena.tela(a)toimisaatio.fi


Toimi-säätiö logo.png