Kulttuurin ja liikunnan hanketoiminta 

Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan kehittämiseen haetaan aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Rahoituslähteitä ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY-keskus ja Ylä-Savon Veturi ry. Näiltä sivuilta pääset tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin sekä jo päättyneisiin hankkeisiin.

Kulttuuritoimen hanketoiminta

Kulttuuritoimi hakee avustuksia ja hankerahoitusta oman toimintansa, toimialan ja alueen kehittämiseen. Erityisesti viime vuosina on panostettu Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien yhteisiin hankkeisiin. Iisalmen kulttuuritoimi on toiminut näissä hankkeissa hallinnoijana. Tämän toiminnan kautta on saatu merkittäviä ulkopuolisia resursseja alueen kulttuuritoiminnan kehittämiseen. 

Ihmeiden Illan puu.jpg

Ajankohtaista

Ylä-Savon kulttuuritoimien yhteinen Taiteesta tuotteeksi -hanke on poikinut jatkohakemuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu rahoitusta puolentoista vuoden hankkeelle, jossa painopisteenä on ammattilaisten ja puoliammatilaisten kulttuuripalvelujen tuotteistaminen ja kehittäminen sekä tila- ja työyhteisöjen muodostaminen. Rahoituspäätös saatanee asiasta kesällä tai alkusyksystä 2016. 

Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille Ylä-Savon aluetaiteilija-hankkeesta kertova video
https://www.youtube.com/watch?v=xRO-K7xSkrU

Koljonvirran aluetta kehitetään pitkäjänteisesti sisällöltään ja palveluiltaan laadukkaaksi matkailukohteeksi. Kulttuuritoimi on  ollut vahvasti mukana kehittämistyössä, erityisesti hallinnoimiensa Juhani Ahon museon ja Koljonvirran opastuskeskuksen osalta.

17.6.2015 julkaistussa tiedotteessa on koottu yhteen tiiviisti Ylä-Savon alueen  kulttuuritoimien kehittämistyön vaiheita:
Tiedote 17.6.2015 Tehhään Yhessä 2 -hankkeen päätöstiedote.pdf