Yksityistieavustukset

Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= perustettu tiekunta) kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Yksityistieavustusta haetaan vuosittain (keväällä), Iisalmen kaupunki tiedottaa tarkemman hakuaikataulun kuulutuksella tammikuussa

  1. Tiellä pitää olla tiekunta.
  2. Tiekunnan on toimitettava kunnalle määrättyyn aikaan mennessä hyväksyttävä selvitys avustuksen käytöstä.

Hyväksyttävänä selvityksenä voidaan pitää:

• kaupungilta saatavissa olevalle lomakkeelle tehtyä tilinpäätös- selvitystä

• jäljennöstä tiekunnan hyväksytyistä tileistä edelliseltä vuodelta

• tien kunnossapidosta tai parantamisesta aiheutuneiden laskujen jäljennöksiä.

Mikäli tiekunta toimittaa jäljennöksiä tileistä tai laskuista, suositellaan lisäksi myös tilinpäätösselvityslomakkeen täyttämistä.

  1. Tiekunnan on käytettävä tien kunnossapitoon ja parantamiseen varoja vähintään avustuksen määrä lisättynä tiekunnan omavastuumäärällä.

Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta.

4. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet).

Kuntien välisellä sopimuksella voidaan kuitenkin jakaa kunnossapidon avustusvastuu ehdolla, että siitä ei ole taloudellisia seuraamuksia Iisalmen kaupungille.

5. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi, suositeltavaa on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi. Tiekunnan on toimitettava hyväksyttävä selvitys ja tilintarkastajien lausunto avustuksen käytöstä edelliseltä vuodelta joka vuosi.

  1. Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lukumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle.
  2. Avustettavan tien vähimmäispituus 200 metriä.

Avustusta voidaan myöntää lisäksi harkinnanvaraisesti tielle:

• jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys

• joka on läpikulkutie

• joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Verkkoasiointi

Yksityistierekisteri

Yksityistierekisteriin merkitään sellaiset yksityiset tiet, joille on perustettu tiekunta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Yksityistieavustushakemus

Täytettävä PDF- muotoinen hakemuslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviolomake

Lomake yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon talkootyön lomake

Täytettävä lomake yksityistien kunnossapidon talkootyön ilmoittamiseksi

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien tilinpäätös lomake

Lomakkeella ilmoitetaan yksityistien tilinpäätös.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot