Opiskelijoiden apurahojen ja stipendien hakeminen 2023

Vuoden 2023 opiskelijoiden apurahat ja stipendit haettavissa

Iisalmen kaupungin opintorahaston apurahahaku 6.9. -  6.10.2023 sekä Kauppaneuvos A.E. Aminoffin Rahaston stipendihaku 1.9. -30.9.2023 on käynnissä. Sekä opiskelijoiden apuraha että A.E. Aminoffin rahaston stipendiä haetaan sähköisesti.

Hae opintorahaston apurahaa TÄSTÄ  Haku päättyy 6.10.2023 klo 15.30

A.E. Aminoff rahasto haku ja lisätiedot TÄSTÄ  Haku päättyy 30.9.2023


Iisalmen kaupungin opintorahasto

Iisalmen kaupungin opintorahaston tarkoituksena on Iisalmen kaupungin peruskouluissa opiskelevien ja Iisalmen kaupungissa vähintään kolme vuotta kirjoilla olleiden korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden opintojen tukeminen, myöntämällä heille rahaston varoista apurahoja tunnustukseksi opinnoissa tai erilaisissa saavutuksissa osoitetusta menestyksestä näissä säännöissä määrättyjen perusteiden mukaan.

Rahastosta jaetaan apurahoja ja tunnustuksia vuosittain sivistys- ja hyvinvointilautakunnan harkinnan mukaan. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain syys-lokakuun aikana niin kuin kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta antaa erilliset ohjeet apurahojen hakemisesta. Stipendit ja tunnustukset voidaan myöntää hakemuksettakin.

Iisalmen kaupungin stipendirahastot

Iisalmen kaupungin peruskoulujen stipendirahaston tarkoituksena on lahjakkaiden, ahkerien ja opinnoissaan hyvin edistyneiden oppilaiden palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja.
Rahaston varojen tuoton osoittaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja vuosittain peruskouluille, joissa opettajakunta jakaa sopivaksi katsomansa tunnustuspalkinnot harkintansa mukaan kevätlukukauden lopussa lahjakkaille, ahkerille ja opinnoissaan edistyneille oppilaille.

Johanna Väisäsen, Helmi Makkosen ja Elvi Rönkön rahastot yhdistettiin valtuuston päätöksellä 21.2.2022 § 5 peruskoulujen stipendirahastoon.

Iisalmen peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf

 

Iisalmen lukion stipendirahaston tarkoituksena on lahjakkaiden, ahkerien ja opinnoissaan hyvin edistyneiden oppilaiden palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja. 
Rahaston tuotoista ja tarvittaessa pääomasta jakaa opettajakunta sopivaksi katsomansa tunnustuspalkinnot harkintansa mukaan kevätlukukauden lopussa lahjakkaille, ahkerille ja opinnoissaan edistyneille oppilaille.

O. Hyrkkään lahjoitusvarat yhdistettiin Iisalmen lukion stipendirahastoon valtuuston päätöksellä 21.2.2022 § 5.

Iisalmen lukion stipendirahaston säännöt.pdf