Kaavat, kiinteistöt ja rakentaminen

Pikalinkit teknisen toimialan palveluihin

Iisalmen kaupunkiin on muodostunut asuinaluekokonaisuuksia, joilla kaikilla on omat tunnusmerkkinsä, asukkaansa ja historiansa. Iisalmessa on useita tonttivaihtoehtoja rakentamiseen eri puolilla kaupunkia. Löydä asuinalueesi ja oma koti Iisalmesta.

Lue lisää

Ennen rakentamisen aloittamista kannattaa varmistaa, että kaikki rakentamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa. Voit hakea rakennuslupaa ja asioida kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa sähköisesti lupapalvelussa.

Lue lisää

Kaavoituksella ohjataan kaupungin maankäyttöä, toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosten hallintaa. Kaavoitusyksikkö huolehtii yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta, poikkeamislupien valmistelusta sekä rakentamista ohjaavien suunnitelmien laadinnasta.

Lue lisää

Kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia Iisalmen kaupungin tilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät.

Lue lisää

Iisalmen kaupungilla on hyväksytty toimintamalli olosuhdehaitan ratkaisemiseksi

Lue lisää

Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Iisalmen kaupungissa osoitteet ja osoitteenmuutokset määrittää ja vahvistaa kiinteistöinsinööri.

Lue lisää

Kiinteistön muodostus, tontin lohkominen

Lue lisää

Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen työohjelma julkaistaan kaavoituskatsauksen yhteydessä kevättalvella.

Lue lisää

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Lue lisää

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Lue lisää