Tietoa ajankohtaisista katuverkon perusparannustyömaista sekä kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta.

Lue lisää

Kaavoituksella ohjataan kaupungin maankäyttöä, toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosten hallintaa. Kaupunkisuunnitteluyksikkö huolehtii yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta, poikkeamislupien valmistelusta sekä rakentamista ohjaavien suunnitelmien laadinnasta.

Lue lisää

Kiinteistöstä voidaan rajoiltaan määrätty alue eli määräala muodostaa omaksi kiinteistökseen lohkomalla. Asemakaava-alueella tämä tarkoittaa sitovan tonttijaon mukaisen tontin rekisteröintiä omaksi kiinteistöksi (tontiksi).

Lue lisää

Ennen talopaketin tilaamista ja rakentamisen aloittamista kannattaa varmistaa, että kaikki rakentamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa. Voit hakea rakennuslupaa ja asioida kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa sähköisesti lupapiste.fi -palvelussa.

Lue lisää

Katusuunnitelmat laaditaan vuorovaikutus periaatteella, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipide suunnitelmaa laadittaessa. Katujen, liikenteen ja vesihuollon sekä viheralueiden suunnittelusta vastaa kunnallistekniikan suunnitteluyksikkö.

Lue lisää

Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Iisalmen kaupungissa osoitteet ja osoitteenmuutokset määrittää ja vahvistaa toimitusinsinööri. Tieto vahvistetuista osoitteista ilmoitetaan Väestörekisterikeskukseen, postiin, pelastuslaitokselle, maanmittauslaitokselle, Iisalmen Vedelle ja rakennusvalvontaan.

Lue lisää

Kaupungin kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia toimitilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät. Kaupungin kiinteistöhuoltokutsun voit tehdä tältä sivulta.

Lue lisää

Kaupungilla ja Iisalmen Teollisuuskylällä on myytävänä ja vuokrattavana toimi- ja liiketiloja sekä teollisuushalleja yritysten käyttöön. Löydät kaikki kaupungin tiloihin liittyvät palvelut yhdeltä sivulta www.iisalmi.fi/tilat.

Lue lisää