Oppitunnin pituus
Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Yleensä yksi opetuskerta on useamman oppitunnin mittainen.

Opetuskerran peruutus
Jokaviikkoinen opintoryhmä voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan sijainen tai pidetään myöhemmin korvaava kerta. Oppitunnin peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille henkilökohtaisesti jos he ovat antaneet puhelinnumeronsa.