Ylä-Savon musiikkiopistossa toteutettiin vuonna 2016 Opetushallituksen rahoituksella yhteismusiikkihanke "Kansainvälistä kamarimusiikkia".  Projektissa musiikkiopiston oppilaat ja opettajat vierailivat opiston ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa musisoimassa yhdessä sikäläisten oppilaiden ja opettajien kanssa. Yhdeksän oppilasta ja viisi opettajaa vieraili Joignyn konservatoriossa Ranskassa, kolme opettajaa ja kuusi oppilasta kävi Pécelissä Unkarissa ja yksi oppilas ja kaksi opettajaa matkusti Reykjavikiin Islantiin musisoimaan erityisoppilaiden musiikinopetukseen erikoistuneeseen musiikkikouluun.  Islannin vierailu toteutui Nordplus Junior-hankkeen yhteydessä. Yhteensä hankkeeseen osallistui 16 oppilasta ja 10 opettajaa.

 

Reykjavik, Islanti 23. - 30.10.2016

Joigny, Ranska 6. - 11.12.2016
Pécel, Unkari 14. - 18.12.2016