Vieraslajit


Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen avustamana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Joissakin tapauksissa vieraslajit menestyvät, muodostavat lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi uutta elinympäristöään.
Vieraslajilainsäädännön noudattamista valvoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Maahantuontia koskevien vieraslajisäännösten noudattamista valvoo Tulli.

Ely-keskuksien yhteisenä valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina toimii
Reima Leinonen
Kainuun ELY-keskus
puh. 0295-023799 
reima.leinonen ät ely-keskus.fi

Apua ja neuvoja 

Kansallisen vierasportaalin avulla voit tunnistaa vieraslajeja. Sivuilta löydät tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita. 
Ilmoita vieraslajihavaintosi portaalissa, sinne ilmoitetut vieraslajihavainnot lisäävät tietoa mm. vieraslajien levinneisyydestä.

Ilmoita havaintosi vieraslajiportaalissa
 

Viekas LIFE -hanke

VieKas LIFE  (2018–2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle, terveydelle ja taloudelle, ja vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä.

Lisätietoa vieraslajien torjunnasta sekä VieKas-hankkeesta löytyy täältä.