Hanketoiminta tukee kaupungin strategian toteutumista

Kehittämistoiminnan ja hankkeiden tarkoituksena on tukea kaupungin strategian toteutumista mm. kehittämällä palveluita, parantamalla kaupungin viihtyisyyttä tai tukemalla elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä.

Iisalmen kaupunki hyödyntää kehittämishankkeiden toteuttamisessa erilaisia ulkoisia rahoituslähteitä. Kaupunki voi toimia hankkeissa eri roolissa – toteuttajana, yhteistyökumppanina tai joissain tapauksissa osarahoittajana. Hanketoiminnan koordinoinnista vastaa kaupungin elinvoimapalvelut.

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan keskeisimpien käynnissä olevien kehittämishankkeidemme nettisivuihin.

Mikäli olet valmistelemassa hanketta, johon suunnittelet hakevasi Iisalmen kaupungilta kuntarahoitusosuutta, olethan yhteydessä elinvoimapalveluiden yhteyshenkilöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Terho Savolainen

elinkeinojohtaja, Teollisuuskylän toimitusjohtaja
Pohjolankatu 14
040 630 5328
terho.savolainen@iisalmi.fi
Tutustu hankkeisiin video-esittelyjen kautta!

 

Linkki Iisalmen kaupungin kehittämishankkeiden YouTube-soittolistalle: https://youtube.com/playlist?list=PLXS6og0Wg2pPef3pVHgELAiAke7vvjL-y

Hankkeiden uutiset
janne_kuva.jpeg
20.9.2023

Tervetuloa webinaariin kuulemaan Janne Antikaisen ajatuksia aluekehittämisestä ja sen monimuotoisuudesta! Webinaarin aiheena mm. tilannekuva tilastojen ja ennusteiden valossa, kaupunkipolitiikka ja kehittämisen dynamiikka tällä hallituskaudella sekä verkostomaisen ja kokeilevan kehittämisen aikakausi.

Juhani Aho.jpg
28.8.2023

Ylä-Savon ja Rautavaaran vastuullisen matkailun tuotteistamiseen ja verkostoitumiseen kohdistunut hanke, 1.2.2022 - 31.8.2023, toteutti erilaisia toimenpiteitä matkailuyritysten, että Iisalmi ja tienoot -verkoston kanssa.

URBACT IV logo.png
25.8.2023

URBACT - Residents of the Future -hankkeessa pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin.

Logo keltainen.png
16.8.2023

Kaksivuotinen Iisalmen keskustan kehittämishanke, 1.9.2021-30.08.2023 on tullut päätökseen.

Tekoäly. Jani Väisänen & tekoäly Stable Diffusion (CCbyS-A4.0).png
14.8.2023

Tervetuloa tekoäly haltuun tunnissa -työpajaan, jossa tutustutaan suureen kielimalliin Chat-GPT ja kuvamalli Dall-E 2:een!

Facebook tapahtuma ennakoiva oppiminen kuva.jpg
8.8.2023

Webinaarin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä osaamisen johtamisen merkityksestä ja tarjota näkökulmia organisaation osaamisen ennakointiin ja jatkuvaan oppimiseen. Lisäksi herätellään ajatuksia siitä, miten organisaatio voi vastata muuttuvan työympäristön haasteisiin ja hyödyntää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä.

team-3639693_640, palapeli yhteistyö.jpg
20.6.2023

Yrittäjä/työnantaja, tervetuloa torstaina 14.9.2023 klo 8–11 Iisalmen Raatihuoneelle aamukahville tutustumaan alueen koulutustarjontaan ja oppilaitosten muihin palveluihin sekä verkostoitumaan alueen muiden toimijoiden kanssa! Tilaisuudessa myös lyhyet tietoiskut oppisopimuksesta!

Ilmakuva Iisalmen kaupungista
20.6.2023

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 19.6. kokouksessaan, että Iisalmi käynnistää osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Lopullisesti osallistuvan budjetoinnin määräraha hyväksytään osana Iisalmen kaupungin vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaa valtuuston kokouksessa joulukuussa. Toimintamallia Iisalmen osallistuvalle budjetoinnille tarkennetaan syksyllä 2023 - tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla. Jo nyt kuntalaiset voivatkin miettiä, mitä he omassa kotikaupungissaan haluaisivat kehittää.

coffee-g58404da9b_1920.jpg
23.3.2023

Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa kotikorkeakoulunsa opintojakson sähköisen tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa.

artificial-intelligence.jpg
23.3.2023

Tulevaisuusajattelu ja ennakointitaito auttaa valmistautumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin, tekemään parempia päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuutta varten sekä pysymään kilpailukykyisenä!

Kaikki uutiset