Hanketoiminta tukee kaupungin strategian toteutumista

Kehittämistoiminnan ja hankkeiden tarkoituksena on tukea kaupungin strategian toteutumista mm. kehittämällä palveluita, parantamalla kaupungin viihtyisyyttä tai tukemalla elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä.

Iisalmen kaupunki hyödyntää kehittämishankkeiden toteuttamisessa erilaisia ulkoisia rahoituslähteitä. Kaupunki voi toimia hankkeissa eri roolissa – toteuttajana, yhteistyökumppanina tai joissain tapauksissa osarahoittajana. Hanketoiminnan koordinoinnista vastaa kaupungin elinvoimapalvelut.

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan keskeisimpien käynnissä olevien kehittämishankkeidemme nettisivuihin.

Mikäli olet valmistelemassa hanketta, johon suunnittelet hakevasi Iisalmen kaupungilta kuntarahoitusosuutta, olethan yhteydessä elinvoimapalveluiden yhteyshenkilöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Terho Savolainen

elinkeinojohtaja, Teollisuuskylän toimitusjohtaja
Pohjolankatu 14
040 630 5328
terho.savolainen@iisalmi.fi
Tutustu hankkeisiin video-esittelyjen kautta!

 

Linkki Iisalmen kaupungin kehittämishankkeiden YouTube-soittolistalle: https://youtube.com/playlist?list=PLXS6og0Wg2pPef3pVHgELAiAke7vvjL-y

Hankkeiden uutiset
Mika_kolehmainen.jpg
1.2.2024

Yritysasiantuntija Mika Kolehmainen aloitti tammikuussa työt Techsavo ja Kestech -hankkeissa.

38897649180_dff9dbd7b7_k.jpg
25.1.2024

Uusi Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun -hanke on alkanut. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea Ylä-Savon matkailualan yritysten kasvua verkostoitumisen ja yhteistyön kautta. Tavoitteena on kehittää matkailutoimijoiden ja -yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta.

uutiskuva_ULG.jpg
13.12.2023

Kesällä käynnistyneen kansainvälisen URBACT – Residents of the Future -hankkeen yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on perustaa oma paikallinen toimintaryhmä. Iisalmessa toimintaryhmä onkin aktivoitunut syksyn 2023 aikana, ja ryhmän toinen kokoontuminen pidettiin joulukuun alkupuolella.

URBACT IV logo.png
25.8.2023

URBACT - Residents of the Future -hankkeessa pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin.

Ilmakuva Iisalmen kaupungista
20.6.2023

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 19.6. kokouksessaan, että Iisalmi käynnistää osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Lopullisesti osallistuvan budjetoinnin määräraha hyväksytään osana Iisalmen kaupungin vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaa valtuuston kokouksessa joulukuussa. Toimintamallia Iisalmen osallistuvalle budjetoinnille tarkennetaan syksyllä 2023 - tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla. Jo nyt kuntalaiset voivatkin miettiä, mitä he omassa kotikaupungissaan haluaisivat kehittää.

Kaikki uutiset