Luonnonsuojelu

Natura-alueet

Luonnonsuojeluasioista vastaa Ylä-Savon ympäristölautakunnan alueella Pohjois-Savon ELY-keskus. Ylä-Savossa on suojeltu muun muassa soita, lintuvesiä ja vanhoja metsiä.  Osittain Ylä-Savon alueella sijaitsee kuuluisa Talaskankaan luonnonsuojelualue, missä tavoitteena on erämaisena ja paikoin lähes luonnontilaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon suojeleminen sekä uhanalaisten lajien elinpaikkojen säilyttäminen. Talaskankaan hoidosta vastaa Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut.

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta

Lisätietoja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluista

Talaskangas (luontoon.fi) ja lisätietoja ympäristöhallinnon sivuilla


Luonnonsuojelualueen perustaminen

Pohjois-Savon ELY-keskus antaa ohjeita luonnonsuojelualueen perustamisessa.

Luonnonmuistomerkkien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättävät Ylä-Savon kunnat itsenäisesti.

Lisätietoja Ympäristöministeriön sivuilta

 
Yhteystiedot
Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
040 027 1193