Onnistunut lomitus

Lomitus sujuu hyvin, kun kaikki lomituksen osapuolet, lomitushallinto, maatalousyrittäjä ja maatalouslomittaja tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin maatalousyrittäjien toiveiden mukaisesti.

Paikallisyksikön järjestämissä lomituksissa maatalouslomittaja on lomatoimen työnjohdon alainen ja häntä koskevat sen määräykset työajasta ja työturvallisuudesta.

Maatalousyrittäjä voi itse toiminnallaan vaikuttaa lomituksen onnistumiseen. Lomitus onnistuu, kun maatalousyrittäjä opastaa maatalouslomittajan työhönsä ja antaa hänelle ohjeet eläinten hoidosta ennen lomituksen alkamista.

Maatalousyrittäjän tulee huolehtia, että työolosuhteet ja koneet täyttävät työturvallisuusvaatimukset. Lisäksi maatalouslomittaja tulee opastaa koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden  käyttöön. Maatalousyrittäjän tulee myös hankkia rehua ja muita maataloustarvikkeita sekä ilmoittaa maatalouslomittajalle, mistä hänet tavoittaa loman aikana.

Työohjeet lomittajalle voit tallentaa Melan asiointipalvelun kautta Lomitusnetti -ohjelmaan. Lomitusnetti -ohjelmaan kirjaudut Melan asiointipalvelun kautta. (Rullaa sivua alas, kunnes linkit Lomitusnettiin kirjautumiseen tulevat). http://mela.fi/asiointipalvelut/

 

MAATILOJEN VARAUTUMISEN TYÖKALUT -HANKE

Suosittelemme alueemme maatiloja tutustumaan Maatilojen varautumisen työkalut -hankkeeseen. https://maavara.savonia.fi/hanke/

 

Maatilojen varautumisen työkalut –hanke on Savonia ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden hanke, jonka tavoitteena on ollut lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvissä asioissa, sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda viljelijöille maksuton toimintamalli, jonka avulla yrittäjä voi tehdä varautumissuunnitelman omalle tilalleen. 

Hankkeessa haluttiin luoda konkreettisia apuvälineitä maatiloille varautumisen kehittämisen tueksi, joita maatiloilla on helppo käyttää ja päivittää myöhemmin.

Maavara-hankkeessa tehtyä työtä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa erilaisissa koulutuksissa ja maatiloille suunnatussa neuvonnassa.

 

Liitteet
Nimi
Lomituksen ohjeistus.pdf (173,1 kB)
Opetusvideot

Jos sinun pitää antaa lehmälle lääkettä, nämä opetusvideot auttavat sinua!

 

Nämä videot on tehty LATUVA – laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen -hankkeen toimesta Ylä-Savon ammatti- ja aikuisopiston osahankkeessa.

LATUVA-hanke (21.5.2014 - 31.12.2015) on maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisen hanke, joka on saanut valtionavustuksen Opetushallitukselta. Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen toimintamalleja ja materiaaleja, joita hyödynnetään suomen kielen ja ammatillisen koulutuksen yhteensovittamisessa.

1. Lääke lehmälle nesteenä suuhun

2. Lääke lehmälle pistoksena lihakseen

3. Lääke lehmälle tuubista vetimeen

 

Ysao + opetushallitus.jpg