TYÖTÄ TEATTERISTA

   

  Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden kulttuuritoimien yhteishanke 4.11.2013 - 30.4.2014


  Työtä teatterista -hanke on päättynyt. Kiitokset hankkeessa mukana olleille teattereille, yhteistyökumppaneille sekä teatterialan ja työllistämisen ammattilaisille. Tämä arkistosivu toimii aineistopankkina joka on vapaasti kaikkien käytössä.

  Työtä teatterista -hankkeen julkaisu: tyota_teatteristaA4-esite.pdf


  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Iisalmen kulttuuritoimelle 18 000 € rahoituksen Työtä teatterista -hankkeelle. Iisalmen lisäksi hankkeen osatoteuttajina olivat Kiuruveden ja Lapinlahden kuntien kulttuuritoimet. Kulttuuritoimien näkökulmasta hanke liittyi laajempaan Tehhään yhessä -kehittämiskokonaisuuteen. Hankkeen avulla pyrittiin edistämään

  - työttömien kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä
  - kehittämään kuntatoimijoiden kulttuuripalveluiden hankintakäytäntöjä sekä
  - kehittämään teattereiden työnantajavalmiuksia

  Teatterit valittiin pilottihankkeen edunsaajiksi moniammatillisuuden näkökulmasta. Teatteritoimijat voivat produktioissaan työllistää monien kulttuurialojen ammattilaisia: työtä on lavastajille, puvustajille, tuottajille, ohjaajille, näyttelijöille ja esitystekniikan ammattilaisille. Lisäksi tukipalveluissa on töitä esimerkiksi markkinoinnissa, tiedotuksessa, esitysten järjestelyissä, hallinnossa ja johdossa. Tämän kehittämishankkeen kautta edistetään taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten työllisyyttä ja toimeentuloa, edistetään eri toimijoiden yhteistyötä ja kulttuurituotannon uusien mallien kehittämistä. Alla on esitelty omalta osaltaan jokainen tavoite ja sen toteutuminen.


  Työtä teatterista hankehakemus.pdf  1.Työttömien kulttuurialan osaajien työllistymisen edistäminen

  Hankkeessa yhteistyökumppanina ja työllistämisen asiantuntijana Ylä-Savon  alueella toimii Etappi Open -hanke  ja Lapinlahdella Tuupataan -hanke. Ylä-Savon alueen kulttuurialan työttömiä osaajia pyydettiin olemaan yhteydessä edellä mainittuihin hankkeisiin. Työtä teatterista -hanke välitti tietoa kartoituksen yhteydessä esille tulleista piilotyöpaikoista edelleen Etappi Open ja Tuupataan hankkeille.

  Työtä teatterista -hankkeen aikana saatiin aikaan kaksi tuettua työsuhdetta sekä toteutettiin yksi avoin rekrytointimenettely. Kaikkien edellä mainittujen työllistymisien edellytys oli tiivis yhteistyö hankkeen, yhteistyöverkoston ja työllistävien osapuolten välillä.

  Teatteritoimijoille annetun ilmaisen neuvonnan mm. rahoituksen ja toiminnan kehittämisen kautta pyrittiin vaikuttamaan osaltaan myös kulttuurialan työttömien osaajien paremman työllistymisen puolesta tulevaisuudessa. Hankkeen kautta tiedotettiin ja toimitettiin lisätietoja myös mm. osuuskuntayrittäjyydestä sekä teatteritoimijoita että kulttuurialan työttömiä osaajia.  2. Kuntatoimijoiden kulttuuripalveluiden hankintamenettelyjen kehittäminen


  Hankkeen aikana käytettiin kahdesti Tehhään yhessä -hankkeen aikana pilotoitua tarjouslomakemenettelyä työpajakoulutushankintojen yhteydessä. Menetelmä todettiin toimivaksi.

  Teatteritoimijoita tiedotettiin ja opastettiin lomakkeen käytössä, sillä kaikki Ylä-Savon seitsemän kulttuuritoimea ovat ottaneet tarjouslomakkeen käyttöönsä. Opastuksen yhteydessä voitiin kertoa myös hinnoittelusta ja siitä miten laatia tarjous. Nämä vinkit löytyvät myös hankkeen lopuksi julkaistusta pienpainatteesta, johon voi tutustua alla olevasta linkistä.

  Hankkeen yhtenä tavoitteena oli myös löytää uusia yhteistyön tekemisen tapoja teatteritoimijoiden ja kulttuuritoimien välillä. Kiuruveden kaupungin kulttuuritoimi ja teatterit löysivät hankkeen aikana yhteistyömuodon, jota testataan kuluvan vuoden loppupuolella. Tulokset yhteistyöstä saadaan alkuvuodesta 2015.

  Tarjouslomake kulttuuripalvelut.pdf
  Markkinointiyhteistyö yhdistykset ja Iisalmen kaupunki.pdf
  Lapinlahden kunnan tukimuodot yhdistystoimijoille
  3. Teatteritoimijoiden työnantajavalmiuksien edistäminen   

  Hankkeeen aikana kartoitettiin alueen teatteritoimijat sekä heidän työllistämistarpeensa. Teatteritoimijoille oli tarjolla ilmaista neuvontaa mm. rahoitushakmuksien laatimiseen, lomakkeiston täydentämiseen sekä hallinnon ja strategisen suunnittelun kehittämiseen. Hankkeen kautta annettiin mahdollisuus verkostoitua ja löytää uusia toimintamalleja toiminnan kehittämiseen.

  Verkostoitumista edistettiin Teatteriteffien avulla. Tapaamisissa pyrittiin saamaan aikaan kohtaamisia teattereiden, työllistämisen asiantuntijoiden sekä kulttuurialan ammattilaisten kesken. Teatteritreffien suora seuraus oli Ylä-Savon teatterit Facebook-ryhmän perustaminen. Teatterit voivat käyttää ryhmää ajatusten- ja materiaalinvaihtoon sekä yhteisetyökumppanin etsintään. Tiiviimpi yhteistyö voi tulevaisuudessa osaltaan mahdollistaa kulttuurialan työttömien työnhakijoiden työllistymisen teatteriin esim. työnantajaringin avulla.

  Lisäksi teatteritoimijoille järjesttiin koulutusta, jossa tavoitteena oli antaa työkaluja ilmaisun kehittämiseen ja esityksen tuotteistamiseen ja markkinointiin. Kaikilla näillä toimenpiteillä pyrittiin kehittämään teatteritoimijoiden valmiuksia toimia työnantajana ja toiminnan kehittämisen kautta mahdollistaa kulttuurialan osaajien parempi työllistyminen teatteriyhdistyksiin lähitulevaisuudessa.

  Rahoituslähteitä teatteritoimijoille.pdf
  Teatteritoimijan sovellettu SWOT-analyysi.pdf  Teatteritoimijakartoituksen avulla löydetyt teatteritoimijat:

  Iisalmi
  Alakulttuuriseura Himmeli ry
  Iisalmen teatteriyhdistys ry
  IN-teatteriyhdistys ry
  Kulttuurikievari ry
  Nukketeatteri Kepponen
  Pörsänmäen Nuorisoseura ry:n teatteri
  Tanssiteatteri Reittulan Riihi
  Tanssiteatteri WILLIWISIO ry

  Kiuruvesi
  Hulluviima ry
  Kiuruveden Maalaiskaupunginteatteriyhdistys ry

  Lapinlahti
  Alapitkän Nuorisoseura ry:n kesäteatteri
  Heinäahon näytelmäpiiri
  Nuorisoteatteri Norsu
  Korpiteatteriyhdistys ry
  Väärnin Pappila Oy  Työkaluja ja linkkejä toiminnan tueksi

  Linkit: Osuuskuntatyöskentely
     
  Pellervo
  Osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestön sivuilta löytyy kattavasti tietoa
  osuuskuntayrittäjyydestä.

  Mikä on osuuskunta?
  Wiki osuuskuntatyöskentelystä.

  Osuuskuntalaki Finlexissä
  Osuuskuntalaki on juuri muuttunut.

  Tampereen seudun osuustoimintakeskus
  Neuvoja osuuskuntatoimintaan.


  Esimerkkejä erilaisista osuuskunnista:
  Lilith
  Kulttuuriosuuskunta G-Voima
  Kapsäkki osuuskunta
  Lisää esimerkkejä löytyy Pellervon ylläpitämästä Osuuskuntarekisteristä
  Laskutukseen apua esim. Ukko ja Eezy. Tutustu palveluiden käyttöehtoihin huolellisesti.

  Linkit: Yhdistystoiminta

  Yhdistystoiminnan ABC: Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan
  Tietoa ja käytännönläheisiä esimerkkejä yhdistystoiminnan käänteisiin perustamisesta purkautumiseen.

  Yhdistysrekisteri - Patentti- ja rekisterihallitus
  Tietokantoja, neuvoja ja lomakkeita yhdistystoimijoille

  Lisää vinkkejä ja linkkejä yhdistystoiminnan tueksi Kulttuuritoimi -> Yhdistyspalvelut -sivulta.


  Linkit: Työllistäminen

  Yhdistyksen projektiopas: Yhdistys työnantajana
  Mielenterveysseuran kokoama materiaali aiheesta yhdistys työnantajana

  Ohjeita ja valmis sopimuspohja vierailevan ohjaajan palkkaamiseksi.
  Ohjeet ovat Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry Teme:n ja Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry:n laatimia.

  Palkkatuki 
  Te-palvelujen sivuilla tietoa palkkatuesta

  Sanssi-kortti
  alle 30-vuotias työtön työnhakija 

  Duuni-kortti
  yli 30-vuotias työtön työnhakija

  Työkokeilu
  Te-palvelujen sivuilla tietoa työkokeilusta

  Ohjeita Sanssi-korttilaisen palkkaamiseen
  Ohjeita Duuni-korttilaisen palkkaamiseen
  Te-palvelujen sivuilla tietoa työnantajalle

  Teatteritreffit

  Teatteritreffit 1: Iisalmi

  Miko Jaakkola, teatterinjohtaja
  Kajaanin kaupunginteatteri
  Miko Jaakkola Kajaaanin kaupunginteatteri.pdf

  Minna Pappi, toimiala-asiantuntija
  Etappi Open -hanke
  Minna Pappi Etappi Open esittely.pdf

  Muistiossa lyhyesti tapahtuman sisällöstä
  Muistio Teatteritreffit Iisalmessa.pdf


  Teatteritreffit 2: Lapinlahti

  Osmo Niskanen
  Alapitkän NS:n kesäteatteri
  Alapitkän NS kesäteatteri Teatterien yhteistyö.pdf

  Tiina Juutinen ja Minna Riikonen, Tuupataan -hanke
  Tuupataan hanke Info-teatteri.pdf

  Ann-Mari Karvinen, koordinaattori
  Tehhään yhessä -hanke
  Ann-Mari Karvinen Osuuskunta työn tekemisen tapana.pdf

  Marja Kettunen, projektityöntekijä
  Työtä teatterista -hanke
  Työllistämisen prosessi.pdf

  Muistiossa lyhyesti tapahtuman sisällöstä
  Muistio Teatteritreffit Lapinlahdella.pdf


  Teatteritreffit 3: Kiuruvesi

  Jukka Virtala, näyttämötaiteilija/kouluttaja
  Kuriton Company ry
  Äänikoulutukset Kuriton Company.pdf

  Marja Kettunen
  Työtä teatterista -hanke
  Avauksia yhteistyöhön.pdf

  Muistiossa lyhyesti tapahtuman sisällöstä
  Muistio Teatteritreffit Kiuruvedellä.pdf