Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää iisalmelaisten hyvinvointia ja sivistystä tarjoamalla monipuolisia ja nykyaikaisia koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluja sekä vahvistaa alueen kulttuuriperintöä ja iisalmelaisten yhteenkuuluvaisuutta tarjoamalla seudullisesti verkottuneita kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja luomalla edellytyksiä myös omaehtoiseen toimintaan.

 

Vastuualueet

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala jaetaan organisatorisesti vastuualueisiin ja toimintayksiköihin.

Varhaiskasvatuksen  vastuualueen  muodostavat  päiväkodit  ja  perhepäivähoito. Lisäksi  siihen  kuuluvat  esiopetus  ja  lastenhoidon  tuet. Vastuualueen päällikkönä toimii varhaiskasvatusjohtaja Katja Koskela.

Perusopetuksen & lukiokoulutuksen vastuualueen muodostavat peruskoulut ja lukio sekä  ruokapalvelut. Vastuualueen päällikkönä toimii toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen

Kulttuuri  &  vapaa-ajan  vastuualueen  muodostavat  kansalais-  ja  musiikkiopisto, kirjastopalvelut,  kulttuuripalvelut  sekä  liikunta-  ja  nuorisopalvelut.  Vastuualueen päällikkönä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen.

 

Yhteystiedot

Toimialajohtaja
Kirsi-Tiina Ikonen
puh. 040 830 4336

Muun henkilöstön  yhteystiedot löytyvät ao. palvelun kohdalta.